Denne funktion kræver at cookies er slået til. For at få vist indhold skal du slå cookies til i din browser og/eller acceptere cookies på dette website. OK Læs mere

Oplev VelfærdStalden i denne video

VelfærdStalden

Velfærd til dine dyr, medarbejdere, miljøet - og din økonomi!

I VelfærdStalden udnytter vi de nyeste landvindinger inden for landbrugsbyggeri og sikrer dig en stald, der tilgodeser fremtidens krav til velfærd, lovgivning og miljø.
Stalden er udviklet i samarbejde med Jyden, Big Dutchman og Skov. Du får et produktionssikkert staldanlæg med lave omkostninger og høj effektivitet, indeholdt miljøgodkendelse, byggetilladelse og brandteknisk redegørelse. – Et winwin staldkoncept med en lang række fordele.

 

Dine dyr vinder – bedre dyrevelfærd!

 • Mindre stress via optimalt miljø i stalden
 • Nedsat ammoniak/ lugt ved hjælp af udsugninggennem spaltegulvet
 • Mulighed for halm i stierne på grund af linespil ved gyllehåndtering
 • Overholdelse af lovgivning til rode- og beskæftigelsesmaterialer.

 

Miljøet vinder – lav miljøbelastning!

 • Mindre lugtemission pga. hyppig gylleudslusning (forventet effekt på 25 pct., kilde VSP)
 • Nedsat ammoniakbelastning da der er mulighed for, at luften ledes gennem luftrenser
 • Lavt energiforbrug til opvarmning pga. høj isoleringseffekt
 • Lavt energiforbrug til ventilation, lys mm.

 

Dine medarbejdere vinder – optimalt arbejdsmiljø!

 • Lys og venlig stald med dagslys
 • Godt arbejdsmiljø i stalden pga. loftshøjde til kip
 • Optimal staldluft med reduceret ammoniak- og støvgener
 • Gennemtænkt logistik giver optimale arbejdsgange
 • Automatisk gylleudslusning
 • Effektiv håndtering af svin gennem bred gang og udlevering
 • Rengøringsvenlig stald og hurtig udtørring

 

Din økonomi vinder – høj effektivitet i produktionen!

 • Konkurrencedygtig pris via totalentreprise.
 • Lave materialepriser gennem vores store indkøbsvolumen.
 • Optimal byggeøkonomi gennem hurtig byggetid.
 • Mange års holdbarhed med velafprøvede byggematerialer.
 • Minimalt vedligehold ved betonelementer/glas og ståltag.
 • Produktionssikkerhed fra kendte stisystemer.
 • Øget effektivitet via forbedret arbejdsmiljø og optimale arbejdsprocesser.
 • Central luftudsugning er forberedt til luftrensere.

 

 

Læs og download vores folder om VelfærdStalden her.

 

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk