TOTALstalden


Vi har samlet en pakke med produkter fra nogle af de førende inden for svinestalde, som resulterer i, at vi her og nu er i stand til at levere en nøglefærdig slagtesvinestald til dig fra en pris der starter ved kr. 2.490,- pr. stiplads.

I TOTALSTALDEN udnytter vi de nyeste landvindinger inden for landbrugs­byggeri og sikrer dig en stald, der tilgodeser fremtidens krav til velfærd, lovgivning og miljø. Du får et produktionssikkert staldanlæg med lave omkostninger og nystaldseffekt - høj effektivitet, indeholdt byggetilladelse og brandteknisk redegørelse. 

Det får du med totalstalden:

• Byggeri i totalentreprise ABT18 
Herunder: Byggestyring, byggemøder, tidsplaner, sikkerhed mm.
• 15% sikkerhedsstillelse
• Brandstrategisk redegørelse
• Indhentning af Byggetilladelse
• Ajour-byggeAPP til bygherreopfølgning
• 2 faset tørfoderanlæg med tilhørende automater
• 2 stk. udendørs siloer
• Diffus ventilation med energivenlig motor
• Iblødsætning og overbrusningsanlæg
• Panelinventar (21 grise pr. sti) 
• Udleveringsrampe i elementer
• B9 tagplader
• Luft/Vand varmepumpe
• Gulvvarme i lejer
• Toilet og teknikrum
• LED armaturer - lavt energiforbrug
• Højtryksrenser
• 315 mm gyllerør
• 21 m3 Fortank, ex. pumpe/omrører
• Vedligeholdelsesfri stålplader i gavlen
• Vedligeholdelsesfri stern og vindskede i stålplade
• El/VVS installationer i stalden

 

Din økonomi vinder!

•  Konkurrencedygtig pris via totalentreprise
•  Lave materialepriser gennem vores store indkøbsvolumen
•  Optimal byggeøkonomi gennem hurtig byggetid
•  Mange års holdbarhed med velafprøvede byggematerialer
•  Minimalt vedligehold ved betonelementer
•  Produktionssikkerhed fra kendte stisystemer
• Stor holdbarhed/ lang levetid
• Kompakt byggefelt

 

Moderniseringstilskud stadig en mulighed

Gråkjærs miljøcenter har knowhow til at rådgive dig om puljer og tilskud.

Har du allerede fået tilsagn om moderniseringstilskud, har du måske mulighed for at få forlænget tilsagnet. Ring til vores miljøafdeling og lad dem hjælpe dig. 

Kontakt os om dine byggeplaner

Vil du høre mere om totalstalden, så kontakt os for en uforpligtende snak om dine byggeplaner. 

 

 

Markedschef Danmark

Nikolaj Langelund Roushmann
+45 2024 7331
nirou@graakjaer.dk

Miljøfaglig chef

Nina Gamby
+45 2485 7356
ng@graakjaer.dk

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk