Denne funktion kræver at cookies er slået til. For at få vist indhold skal du slå cookies til i din browser og/eller acceptere cookies på dette website. OK Læs mere

  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg

Salangfisk

​For Salangfisk har Gråkjær opført nyt teknologisk avanceret smoltanlæg. Bygherren Salangfisk, med Ken Rune i spidsen, har nu optimale omgivelser til at opdrætte 6 millioner laksesmolt årligt.

Fra sit kontor har Ken Rune Bekkeli udsigt til Sagfjorden og Salangens flotte natur.  Herfra kan han styre produktionen af laksesmolt. Smoltanlægget består af klækkeri, startforing, yngelavdeling og to påvekstavdelinger. Herudover kommer der også en vaccinationsplatform, sorteringsmaskine samt en administrationsbygning fordelt på over 9.000 m2.   

Efter udklækning forbliver fiskene i anlægget til en vægt på 250 gram, dette tager ca. et år. hvorefter halvdelen af smolten overføres til havburer i søen til Salaks as, som er 100 % ejer af Salangfisk AS, mens resten af smolten afsættes til andre fiskeproduktionsselskaber. Traditionelt sættes smolt på 70-100 gram ud i søen, men i dette anlæg vokser laksesmolten til de vejer 250 gram. Derved reduceres produktionstiden i søen med 6-8 måneder, og får færre dage i søen til at blive eksponeret for lus og andre påvirkninger. 

Salaks Holding AS er moderselskab til Salangfisk. Under Salaks hører ligeledes Salaks A/S, der er et helintegreret laksopdrætsselskab med eget slagteri og Brønnbåt Nord AS.  Gennem de tre selskaber kontrollerer Salaks hele værdikæden for produktionen af laks - fra rogn til slagtefisk og til pakning i kasser og klargøring til forbrugerne.  

 

Fiskeanlæg og kontorfaciliteter med fokus på arbejdsmiljøet 
Administration og kontor er opført i en unik arkitektur. Det buede indgangspartiet er bygget i glas og indvendig er gulvet dekoreret med mosaikmønster. Mellem de 2 etager, er der etableret glaselevator.  

Fra det store konferencerum er der udsyn til anlæggets yngelafdeling og i kontrolrummet kan operatørerne via skærme overvåge produktionen i de 41 fiskekar. Fra kontrolrummet styres vandparametre såsom ilt og temperatur samt fodring via fuldautomatiske fodermaskiner. 

Medarbejderne har fået et gennemtænkt arbejdsmiljø til at drive anlægget i. Lyse kontorer, optimale omklædningsfaciliteter og kantine med plantevæg og kunst. Brugen af stærke farver er gennemgående i anlæggets arkitektur. Desuden er der stor terrasse med udsigt over områdets bjerge.  

Direktør Ken Rune Bekkeli, der er daglig leder i Salangfisk, udtaler: "Jeg er stolt over vores nye anlæg. Vi har fået alt det, vi har planlagt og set frem til i smoltanlægget. De første laks bliver slagtet allerede til sommer 2019 efter, at de blev sat i søen som 100 g i maj 2018. De blev lagt ind i anlægget som rogn i sommeren 2017, og har været igennem hele anlægget fra klækkeri over startfodring til yngel og blevet vaccineret. Dernæst er ca. 700.000 smolt blevet transporteret ud i havburrerne og siden haft et godt liv med god tilvækst og meget lav dødelighed, efter de blev sat ud. Salaks ser frem til at slagte laksen til sommeren. Senere er omkring 1,3 millioner smolt blevet sat ud med en gennemsnitsvægt på mere end 250 g"

Han afslutter med: "Salaks er meget tilfreds med investeringene som er blevet foretaget, og ser frem til kvalitets-smolt i fremtiden fra dette anlæg". 

 


Bygherren udtaler om projektet: ”En milepæl i Salangfisk AS og Salangen kommune sin historie”.

Anlægget, som bliver opført i totalentreprise, er ca. 9.700 m2 stort, og rummer klækkeri, startfodring, vaccinationsplatform, yngelafdeling samt påvækstafdeling og herunder også en 850 m2 administrationsbygning. Smoltanlægget har en høj grad af kompleksitet, ligesom det også er tilfældet med de andre anlæg, Gråkjær opfører.

Salangfisk’s moderselskab, Salaks, er et selskab med fullline-produktion af smolt, slagtefisk og eget slagteri. Nu udvider Salaks smoltproduktionen med et teknologisk avanceret RAS-anlæg for at sikre smolt til egen produktion i søen. Traditionelt har man sat smolt på 70-100 gram ud i søen, men med dette nye anlæg vil man kunne producere laksesmolt op til 250 gram samt reducere produktionstiden i søen med 6-8 måneder.

Salangfisks nye anlæg får en produktionskapacitet på 6 millioner laksesmolt. Det er 10 gange den tidligere produktion på 600.000 storsmolt.

Du kan læse mere om projektet og bygherre i Ilaks her

Denne funktion kræver at cookies er slået til. For at få vist indhold skal du slå cookies til i din browser og/eller acceptere cookies på dette website. OK

Salangfisk AS

G. nr. 12, B. nr. 164
1923 Salangen
Smoltanlæg
Areal 9.749 m2

Denne funktion kræver at cookies er slået til. For at få vist indhold skal du slå cookies til i din browser og/eller acceptere cookies på dette website.

OK

Referencer på landbaserede fiskeopdrætsanlæg


Herunder kan du se et udvalg af de byggerier vi har opført til landbaseret fiskeopdræt. Klik på billederne herunder og læs om hvert enkelt anlæg. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk