23.1.2013

Økologisk slagtesvinestald

Gråkjær har opført økologisk slagtesvinestald

Danmarks største - og mest moderne økologiske slagtesvinestald.

 

I stalden kombineres moderne slagtesvineproduktion i stordrift med de meget skrappe økologiske krav.


Danmarks største nybyggede økologiske slagtesvineproduktion på 7200 m2, håndterer dybstrøelse med store halmmængder, lever op til krav til udearealer, har naturlig ventilation i fladloftede stalde samt fodring både med vådfoder og grovfoder i et moderne produktionsanlæg - uden det går ud over det rationelle.

 

Der vil med fem sektioner og 3000 stipladser bliver produceret 10.000 slagtesvin i stalden, hvilket svarer til 10 % af de økologiske slagtesvin, der produceres i Danmark.


Staldene er indrettet med plankeinventar og udstyret med det nyeste inden for vægtsorteringsanlæg i kombination med vådfoder. Der er udført en ny fodercentral med fermenteringsanlæg, hvor der kan anvendes alternative fodermidler.

Et utroligt spændende projekt, som er udført i totalentreprise.


Dine lokale kontaktpersoner: Salgsdirektør Jens Jepsen, projektkonsulent Lars Jagd Mogensen, projektkonsulent Martin Rindom, miljøchef Johan Skovgaard fra Gråkjær A/S. 

 

Projektets leverandører:

 

Træspær
Ugilt Savværk A/S

 

Betonelementer
Give


Elementfabrik

Spalter


Sunds Alfa
Betonvarefabrik

 

Korngrav/beholdere
Sunds Perstrup Agro A/S

 

Epoxybehandling
KEM-TEK overfladeteknik

 

Inventar
AP Company

 

Foderanlæg
Big Dutchman A/S

 

Vægtsorterings
og Linespilanlæg
W. Domino A/S

 

Ventilation
Rotor A/S

 

El-arbejde
Øster Lindet El service Aps

 

Mineral og
fodringsrådgivning

Nutrimin A/S

 

Miljøansøgning

LRØ GREEN

 

Slagteri
Friland A/S
Danish Crown

 

Bygherrerådgivning/
Projektering
Bygningskontoret
for Sønderjylland

 

Miljø og
økonomirådgivning
Kolding Herreds
Landbrugsforening

 

Dyrlæge
SvineVet, Haderslev
Peter Gram

 

Kreditforening
Nykredit

 

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk