21.9.2017

En tilfreds bygherre vender tilbage

​Bygherre Brian Kofoed, som Gråkjær har bygget for tidligere, har igen henvendt sig om et nyt staldprojekt.

Brian Kofoed har i længere tid haft en drøm om at øge sin svineproduktion.  I forvejen har han et stort soanlæg med smågrise. Men han ønsker ikke en hvilken som helst stald. Han kan godt lide tanken om, at dyrene har det rigtigt godt, og det kan de få i Gråkjærs farestald til løsgående søer.

Brian har valg at indgå samarbejde med Coop DK, hvor han skal producere ”Bornholmergrisen”.

Bornholmergrisen er født, opvokset og slagtet på Bornholm.  Grisene produceres af få udvalgte og engagerede bornholmske landmænd. Bornholmergrisen er en ø-specialitet, hvor der er krav om mindst 70 % lokalt produceret foder. Aftageren af Brian Kofoeds bornholmergrise er 100 % Coop Danmark. Til bornholmergrisen hører der særlige krav om bedre spisekvalitet og bedre dyrevelfærd.

For at kunne leve op til disse krav bygges 380 nye velfærdsfarestier, hvor soen frit kan bevæge sig.

Særligt ved denne type stald, er, at varmen til stalden kommer via en 96 kw varmepumpe, som henter energien fra 3.600 meter gyllekølingsslanger, der ligger under gyllekanalerne. Pumpen forventes at kunne klare ca. 95 % af den energi, der skal bruges til varme og kan dermed også reducere ammoniakfordampningen fra gyllekummer med 20 %. De sidste 5 % hentes fra et eksisterende oliefyr.

Den nye farestald til løsgående søer er på ca. 1.900 m2. Herudover opføres også et mindre halmdepot på 45 m2 og en mellembygning med teknikrum på 63 m2. I samme ombæring har Brian valgt at renovere en eksisterende farestald.

Gråkjær Miljø har været inde over dette projekt med rådgivning, både i form af støtteansøgning, miljøgodkendelse og byggeri. På den måde er Brian Kofoed sluppet for at være bindeled mellem rådgivere og byggefirmaet.

Byggeriet forventes at stå færdigt til sommer 2018.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk