18.9.2017

Begejstrede elever på byggepladsen

27 studerende fra Landbohøjskolen, KU: LIVE, som er på det sidste modul i uddannelsen, blev vist rundt på to af Gråkjær Landbrugs store byggepladser på Sjælland.

Projektkonsulent Henning Good fra Gråkjær fortalte om byggeprocessen ved opførelse af et staldanlæg og om, hvad der skal til for at komme godt i mål med byggeprojektet.

”Det var super fedt at vise disse elever rundt. De var så begejstrede og nysgerrige efter at vide, hvordan byggeprocessen fungerer. Lige fra jord-og støbearbejdet over, hvordan vi ligesom legoklodser stabler elementerne til vores stalde og sætter spær op, til mekanisering og til slut aflevering af staldanlægget til bygherre,” fortæller Henning Good.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk