24.3.2020

3 nye stalde afleveret på Stevns

Aflevering af Klimastald, drægtighedsstald samt fare- og poltestald hos Carl Skou.

I februar afleverede Gråkjær sidste del af byggeriet hos Carl Skou. På to adresser har vi bygget klimastald, drægtighedsstal og fare- og poltestald på i alt 4.350 m². Som noget lidt specielt er der udført gulvudsugning i klimastalden, hvilket mindsker ammoniak samt lugt- og støvgener i stalden.

I farestalden er der installeret mælkeanlæg fra Big Dutchman som suppleringsfodring til smågrisene. 

Det er en begejstret bygherre, der nu fået overdraget sine nye stalde: ”Jeg har kun godt at sige om samarbejdet med Gråkjær. De gjorde et fint arbejde med at få mine forventninger til pris og kvalitet til at gå op i en højere enhed. Der blev gjort meget ud af ydelsesbeskrivelsen, og det var en god måde at få forventningsafstemt, inden vi gik i gang. Byggestyringen var rigtig god, opgaverne blev løst som de kom. Alt i alt det bedste byggeforløb jeg har været igennem.” Carl Skou, svineproducent, Stevns.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk