21.8.2017

Ungdomsboliger i Næstved afleveret til tilfreds bygherre

En tilfreds bygherre fik før sommerferien nøglerne til Blomstergårdens første 52 ungdomsboliger. 2. etape er godt på vej og er stort set udlejet

Efter flere år med byggestop i Næstved er der nu igen gang i byggeriet i byen. For Blomstergården A/S har Gråkjær for nyligt afsluttet byggeriet af en ejendom med 52 ungdomsboliger. Lejlighederne ligger centralt i Næstved, tæt på stationen og byens campus der opføres i øjeblikket. 

Blomstergårdens to direktører Frederik Hansen og Tomas Andreassen fortæller om byggeriet: ”Det var vigtigt for os, at ungdomsboligerne blev andet og mere end bare små lejligheder. Vi har lagt vægt på at der skal være rum til fællesskab”. Rum til fællesskab er ader blandt andet i Blomstergårdens gårdhave, som rummer fælles grill og bord- og bænke sæt. ”De studerende bruger faciliteterne og kommer hinanden ved og har godt naboskab” siger Tomas Andreassen.

Projektet er tegnet og projekteret på Gråkjærs egen tegnestue og er opført som konceptbyggeri i individuelt design, udført i betonelementer.

Blomstergården består af 52 ungdomsboliger, fordelt på 1, 2 og 3-værelses lejligheder på mellem 38 og 62 m2. Ejendommen er opført i 3 etager og er på godt 2.600 m2.

Alle Lejlighederne var lejet ud flere måneder inden byggeriet blev afsluttet og der er derfor sat gang i byggeriet af endnu 21 lejligheder i Blomstergården. Lige nu monteres elementer på de nye lejligheder.

”Vi har haft et super godt samarbejde med Gråkjær på 1. etape af Blomstergården, så det var helt naturligt for os, at Gråkjær også skulle opføre etape 2” fortæller Frederik Hansen. Han fortæller at hovedparten af de 21 lejligheder i Blomstergårdens etape 2 også allerede er lejet ud, selv om byggeriet først står færdigt til februar 2018.

Gråkjær er ligeledes glad for at kunne fortsætte det tætte samarbejde med Blomstergården A/S. ”Byggeriet har kørt smertefrit i en meget tæt dialog med bygherre. Der har løbende ifm. byggeriets fremdrift været afholdt forventningsafstemninger med bygherre, samt en meget kort beslutningsproces fra bygherres side” udtaler Gråkjærs projektleder Niels Tarp. ”Det har fremmet hele processen og betydet at byggeriet kunne afleveres før tiden til en tilfreds bygherre”.

Sammen med etape 2 af Blomstergården bygges også en crossfit bane, som beboerne kan benytte og forhåbentlig også have et godt fællesskab omkring. Crossfit-banen finansieres af sponsorater fra blandt andre Gråkjær.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk