18.5.2016

Prækvalificering

Gråkjær er prækvalificeret til at give tilbud på det nye Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde

Det nye campus skal samle aktiviteterne fra forskellige adresser i Roskilde på et sted, Maglegårdsvej i Roskilde, i et synligt, identitetsskabende, spændende og inspirerende campusmiljø.

Byggeprojektet omfatter i alt 10.000 m2 – heraf 4.000 m2 nybyggeri. EASJ Campus Roskilde tilbyder en række forskellige videregående uddannelser inden for markedsføring, IT og fødevaretekniske områder. Campus Roskilde har ca. 1.250 fuldtidsstuderende og 300 deltidsstuderende, samt 1.000 kursister på efter- og videreuddannelseskurser årligt.

Projektet er et konkurrenceprojekt i totalentreprise, og Gråkjær samarbejder på denne opgave med GPP Arkitekter A/S, Kant Arkitekter A/S og NIRAS A/S.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk