16.8.2021

Optimér produktionen med en ny husdyrgodkendelse

Mange landmænd har en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse af ældre dato. Ifølge Gråkjær Miljøcenter er der dog betydelige fordele at hente, ved at ejendommen bliver godkendt efter loven for husdyrbrug, der trådte i kraft tilbage i 2017. Ordningen tager nemlig udgangspunkt i produktionsarealet og ikke antallet af dyr på ejendommen. Det giver landmanden mulighed for øget effektivisering og fuld udnyttelse af staldpladsen.

- Mange landbrug har en husdyrtilladelse af ældre dato. Det betyder, at godkendelsen ikke tager udgangspunkt i produktionsarealet men et bestemt antal dyr i et bestemt vægtinterval. Det kan være en udfordring for den landmand, som har uudnyttet plads i staldene, og som oplever øget fodertilvækst og ændring i slagtevægt. Men med en godkendelse efter de nye regler, bliver ejendommen godkendt efter et bestemt produktionsareal. Det betyder, at landmanden kan producere efter den godkendte dyretype uden kommunal kontrol af antal og vægt. Det er vores vurdering, at mange stadig vil kunne opnå store fordele ved at skifte til den nye ordning, fortæller Hanne Hoffmann, der er Miljøkonsulent hos Gråkjær. Som Danmarks største privataktør inden for miljørådgivning har virksomheden indgående viden og erfaring med de krav, der stilles til husdyrbrug.

- Vi kan hjælpe med at lave tilladelsen og sikre, at produktionen bliver tilpasset ejendommen. Det giver øget effektivisering og fleksibilitet, siger Hanne Hoffmann og understreger, at dyrevelfærdskrav selvfølgelig stadig skal overholdes.

Om Gråkjær Miljøcenter og Gråkjær Landbrug A/S

Gråkjær Miljøcenter har mange års erfaring med rådgivning indenfor myndighedsbehandling såsom miljøtilladelser og -godkendelser samt støtteansøgninger.

Gråkjær Landbrug har mange års erfaring med dimensionering og byggeri af større og mindre svine- og kvægstalde.

Kontakt Gråkjær Miljøcenter

For at få sparring og rådgivning på området, kan man kontakte vores miljøcenter her

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk