22.6.2015

Nyt Gråkjær-kontor etableret i Århus

Gråkjærs letbaneteam er flyttet ind i skurbyen på Letbanen i Århus

I sidste måned flyttede Gråkjærs faste letbaneteam ind i skurbyen på Letbanen. Her er Gråkjær nemlig i fuld gang med at etablere et Kontrol- og Vedligeholdelsescenter (CMC-center), som Aarhus Letbane skal bruge til at overvåge de nye letbane-/sporvognstog, når Letbanen bliver indviet i 2017.

Gråkjær startede byggeprojektet op i marts måned. For øjeblikket arbejdes der med alle fundamenter og gruber på CMC-bygningen, som bliver angrebet godt og grundigt fra alle sider fra blandt andet jord-, beton-, el- og VVS-arbejder. Mange af bygningens dybtliggende områder er allerede støbt, og der bliver arbejdet målrettet op af jorden og frem imod betonelementmontagen, som starter op ca. i midten af september.

Sideløbende med CMC-bygningen arbejdes der med de omkringliggende terrænarbejder; nemlig forberedelse til ramning af pæle samt bundopbygning til de fremtidige spor. 

Alt i alt er der ca. 20 mand på pladsen, samt Gråkjærs faste team, som sørger for at servicere med oplysninger og informationer i en lind strøm, således at processen kan køre på skinner.

Læs mere nærgående om Letbanens Kontrol- & Vedligeholdelsescentret her.

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk