27.5.2016

Ny Produktionsdirektør i Gråkjær Erhverv

Tilgang af større og mere komplekse erhvervsbyggerier i de seneste år har skabt behovet for ansættelsen af produktionsdirektør Claus Navntoft

Claus Navntoft er pr. 1. maj ansat som produktionsdirektør i Gråkjær Erhverv

Claus Navntoft får, med kundens behov i centrum, ansvar for at bevare Gråkjærs tætte relationer til bygherrer og faste samarbejdspartnere, samt at opbygge og vedligeholde nye relationer. Han får også det overordnede ansvar for at sikre optimal overdragelse af byggesager mellem salg og produktion, varetage projekteringsledelsen på udvalgte byggesager og fungere som sparringspartner og backup for projektlederne.

Claus er et kendt ansigt i Gråkjær, da han har været ansat i virksomheden siden 2014. Claus er uddannet bygningskonstruktør og har 15 års erfaring som projektleder. I sin nuværende stilling har han bl.a. været projektchef på byggeriet af Kontrol- og Vedligeholdelsescenteret til Aarhus Letbane.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk