26.4.2010

Nedrivningsarbejdet er påbegyndt...

Byggeprojekt til genindvinding

For Kolding Skrothandel opfører Gråkjær A/S 1887 m² uisoleret lagerhal til opbevaring og håndtering af skrot.

 

Virksomheden arbejder hovedsaglig med genbrug, så som genvinding af jern og metal.

 

Byggeprojektet forventes afsluttet i uge 35.
 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk