30.3.2015

Løste udfordringer med kranhøjder i VM Tarms nye produktions- og serviceværksted

Tæt samarbejde og optimal kommunikation er væsentlige faktorer til sikring af tilfreds bygherre

       

VM Tarm har taget sine flotte nye lokaler - produktions- og serviceværksted - i brug, hvor Gråkjær har været totalentreprenør. Bygherre VM Tarm havde specielle ønsker til sit nu færdige produktions- og serviceværksted.  Her skulle være plads til 11 vognbaner på 2.100 m2 med højt til loftet og VM Tarm havde ønske om brug af egne leverancer blandt andet høje kraner, der skulle implementeres i bygningen samt at produktions- og serviceværkstedet skulle være multifunktionelt.  Disse udfordringer blev løst i tæt samarbejde mellem bygherre og Gråkjær med regelmæssige møder – det sikrede en optimal bygge- og arbejdsproces, hvor alle nødvendige informationer kom frem.

Tilfreds bygherre

Bygherre er overordentlig tilfreds med Gråkjær og hele byggeprocessen lige fra de første streger blev slået, til aflevering af det færdige byggeri. Ejer af VM Tarm udtaler om samarbejdet; ”Gråkjær har formået at etablere tillid og tryghed i hele byggefasen, således at vi kunne koncentrere os om vores arbejde. De er meget samarbejdsvillige, og har en unik forståelse for vores bygningsmæssige udfordringer og ønsker – og fandt løsninger til dem”.

”Vi har igennem hele byggefasen holdt regelmæssige møder med VM Tarms direktør, produktionschef og servicechef for at implementere bygherres egne leverancer og har dermed undgået sammenfald mellem bygningens øvrige konstruktioner. Her er alle nødvendige informationer kommet frem og misforståelser undgået.  Dertil har vi også allerede fra byggeriets opstart haft en tæt dialog med bygherres leverandører. Disse har været væsentlige faktorer til at sikre den optimale bygge- og arbejdsproces - og en tilfreds bygherre”, udtaler Gråkjærs projektleder Niels Tarp.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk