11.9.2014

Lindø testcenter

Gråkjær opfører verdens største testcenter for vindmøller

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla og Henrik Sass Larsen var blandt talerne,
da LORC indviede verdens mest realistiske indendørs test af havvindmøller.

 


En Vestas-nacelle var installeret på den såkaldte testbænk, da Ane Uggla tændte for faciliteten og dermed markererde fem års privat-offentligt samarbejde om opbygningen af et af verdens største testcentre - som Gråkjær har opført. LORC kan i testcentret simulere vind og vejr i en havvindmøllepark og dermed teste, om havvindmøllen virker, som den skal, og reagerer som forudset på hændelser som for eksempel nødstop eller skiftende vindretninger. LORC kan samtidig teste, hvordan vindmøllen virker i samspil med elnettet og andre møller i en vindmøllepark.

 - Testbænke som LORC’s er fremtiden. I stedet for at bruge tid og penge på test på et udendørs site, hvor du skal vente på de rigtige vindforhold, er indendørs test en langt mere effektiv og hurtig måde at teste møllerne, før de sættes op på havet for at producere strøm, siger Christian Fenselau, leder af Vestas’ eget testcenter.

 

Nye jobs på Lindø
Dong Energy, Vestas Wind Systems og Siemens Wind Power er repræsenteret i LORC’s bestyrelse og har deltaget i både design og opbygning af LORC Nacelle Testing, som testcenteret hedder. Det er Danmarks største GreenLab med en støtte på 75 mio. kr. fra Energistyrelsens pulje til etablering af test af vedvarende energiteknologi. Vestas har lejet LORC Nacelle Testing i 2½ år.

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen tog initiativ til LORC for fem år siden, da det Mærsk-ejede værft på Lindø stoppede al nybygning af skibe på den fynske halvø. LORC har siden stået centralt i arbejdet for at tiltrække nye virksomheder til Lindø. Virksomheder som Vestas, Siemens og Bladt Industries er i dag alle til stede. Mellem 1.300 og 2.300 mennesker går hver dag på arbejde på Industriparkens område – alt efter størrelsen af aktuelle projekter i produktionshaller og dokke.

 

- Mit virke har altid kredset om beskæftigelse. Nye jobs var også mit mål med at kaste mig ind i LORC-projektet, og jeg er utroligt glad for at konstatere, at det har haft en stor effekt, siger Poul Nyrup Rasmussen, som ved årsskiftet overlod posten som bestyrelsesformand til Anders Eldrup, tidligere administrerende direktør for Dong Energy og ny formand for en række danske initiativer indenfor vedvarende energi og teknologi.

 

Flere testcentre under opbygning
- Det er afgørende, at vi har gode muligheder for at afprøve nye teknologier, før de stilles op langt ude på havet. Vi har i dag verdens førende mølleproducenter. Derfor skal vi også have det bedste testmiljø. Det har vi nu. Og vi er allerede i gang med at bygge flere nye testfaciliteter til gavn for danske virksomheder og beskæftigelse, siger bestyrelsesformand for LORC, Anders Eldrup.

LORC etablerer i øjeblikket et center for test af store komponenter og fundamenter til havvindmøller.

 

 

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk