16.3.2016

Klatrevæg, taler og teater i Gribskov

Indvielse af ny multihal på Gribskov Efterskole med plads til både idræt og teater

Onsdag 9. februar holdt Gribskov Efterskole indvielse af deres nye multihal. Ca. 350 var mødt frem for at deltage i festlighederne, som bød på både taler og uropførelse af teaterstykket Roxy Rockerdatter. 
Bestyrelsesformand Torben Nygaard Olesen talte til arrangementet om den store betydning hallen har for skolen. Han afsluttede sin tale med at takke Gråkjær for det gode samarbejde, der har været om byggeriet af hallen. Han lagde især vægt på den store faglige viden og præcisionen i afleveringen, som han fandt meget tilfredsstillende. 

Efter talerækken, som også omfattede borgmester Kim Valentin og Peter Lindholm Sørensen fra Tegnestuen Møllestræde, (der har været rådgiver på projektet), kunne de besøgende se teaterstykket Roxy Rockerdatter opført i hallen. Hallen er nemlig ikke kun bygget til idræt, men er også tænkt til at kunne rumme en scene til f.eks. teater.
Hallen indeholder udover en fuld håndboldbane også et fitnessrum, der bl.a. kan bruges til holdaktiviteter som styrketræning og Zumba. Den ene ende af hallen prydes af en 60 m2 meter stor klatrevæg, så skolens elever får rig mulighed for udfoldelse. Desuden rummer hallen omklædningsrum, bad, toiletter, depoter og teknikrum samt et anretterkøkken.  

Det er ikke kun skolens elever og lærere, der vil få glæde af hallens mange funktioner. Planen er, at den også skal åbnes for foreninger i lokalsamfundet.
Idrætshallen er opført med tanke på miljøet, da hallen opvarmes via luft-vand-varmepumper. Desuden er hallen forberedt til senere montage af solceller på taget. 

Multihallen har et samlet areal på 1.490 m2. Den er opført med bærende stålspær, monteret med paneler i præfabrikerede tag- og facadetræelementer. Disse er beklædt med en kombination af sinus stålplader og eternitplader. At byggeriet er opført på denne måde har gjort det muligt at bygge den store hal for relativt få penge.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk