23.6.2016

Gråkjær opretter projektlederakademi

Gråkjær har i samarbejde med Dansk Byggeri skræddersyet sin egen projektlederuddannelse rettet mod virksomhedens projektafdeling

”Gråkjærs projektlederuddannelse kommer til at indeholde 9 moduler, der tilsammen giver projektledere og produktionsdirektører fra Gråkjærs tre divisioner Erhverv, Landbrug og Aquaculture alt det, de har brug for inden for projektledelse,” udtaler Benny Lægsgaard, HR-chef i Gråkjær. Uddannelsen, som er baseret på nyeste forskning og best practice, er opdelt i emner som projekttilrettelæggelse, ledelse og samarbejde, og produktivitet. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen, baseret på hver deltagers eget projekt, og deltagerne får herefter et eksamensbevis som dokumentation på at have gennemført uddannelsen.

 

Samarbejde med Dansk Byggeri

For at sikre den bedst mulige undervisning, er uddannelsen blevet til i samarbejde med konsulenter og undervisere fra brancheorganisationen Dansk Byggeri, som har stor erfaring med uddannelser af denne type. I samarbejdet mellem Gråkjær og Dansk byggeri har man målrettet uddannelsen mod Gråkjærs værdikæde. Ved at starte uddannelsen med en personlig samtale med hver enkelt medarbejder sikres at uddannelsen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer og behov.

 

Vil dygtiggøre og fastholde projektledere

Ved at oprette sin egen uddannelse frem for at vælge individuelle kurser i de forskellige discipliner opnår Gråkjær at kunne målrette uddannelsen af projektlederne til at omfatte de emner, som er mest relevante for de ansatte i Gråkjær. Det gør det nemmere for projektlederne at løse deres byggesager optimalt.

”Uddannelsen er et led i vores strategi for at dygtiggøre og fastholde vores dygtige projektledere”, udtaler Benny Lægsgaard.

 

Kunden i centrum

Et af uddannelsens centrale emner er, at give kunden den bedste oplevelse gennem hele byggeprocessen. ”Gråkjærs hovedfokus, når vi opfører byggerier, er kundetilfredshed. Derfor er det naturligt, at kundetilfredshed også er en del af vores projektlederuddannelse”, siger Benny Lægsgaard.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk