8.8.2016

Færdigt CMC med en grøn vinkel

Gråkjærs andel af byggeriet af CMC bygningen til Aarhus letbane er nu afsluttet og byggeriet overdraget til bygherren GCF. Byggeriet rummer flere bæredygtige løsninger

”Kontrol- og vedligeholdelsescentret til Aarhus Letbane er et af vores største byggesager til dato og vi har haft et rigtig godt samarbejde med både GCF som er vores bygherre på projektet og Aarhus Letbane” udtaler Claus Navntoft, produktionsdirektør i Gråkjær Erhverv.

Projektet omfatter selve CMC bygningen på 6.400 m2, samt 4.700 m2 overdækket areal og desuden bundopbygning og klargøring af 27.000 m2 udvendige arealer med belægninger og spor.

Grønne løsninger

Taget af CMC bygningen har ”grønt tag”. Oven på bygningens tagpap er plantet stenbedsplanter. En fryd for øjet til glæde for dyr og insekter – og for miljøet.

Ud over at se kønne ud, optager de 4.500 m2 stenbedsplanter nemlig 5.500 kg co2 om året – og optager samtidig en stor mængde regnvand, Planter og underlag er monteret i bakker på taget der optager regnvandet, så kun det vand der løber over bliver ledt i kloakken. Resten bliver opsuget af planterne eller fordamper.  

Flere af de øvrige bygninger der hører til kontrol- og vedligeholdelsescentret har Lesnox overpap på taget, som reducerer mængden af Nox-partikler i området med 3%. Nox-partikler er skadelige partikler som udledes fra bl.a. brændeovne, biler og lastbiler.   

Også når det kommer til vaskemaskinen som vasker letbanetogene er bæredygtighed tænkt ind. Maskinen vasker med regnvand, som opsamles i en tank og genbruges.

Disse tiltag er med til at gøre CMC bygningen mere bæredygtig. 

 

Se video og billeder fra byggeriet i referencen her: Kontrol- og vedligholdelsescenter Aarhus Letbane

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk