Miljøansøgning


- hos Gråkjær får du mere end et stykke papir.

Vær kritisk med din ansøgning om miljøgodkendelse! – Gråkjær Miljøcenter rådgiver dig når du skal udvide eller ændre dit dyrehold eller staldsystem. At få udarbejdet en god ansøgning om miljøgodkendelse, er mere end blot udfyldelse af et skema. Forkert rådgivning kan koste på bundlinjen i form af forkert management og dårlige projekttilpasninger.

Hos os vil vores miljøkonsulenter, i samarbejde med vores projektkonsulenter, rådgive dig omkring muligheder på dine ejendomme. Ud fra dine ønsker til en udvidelse får du den optimale løsning med færrest mulige begrænsninger. I forløbet vil vi i det omfang det er nødvendigt være i kontakt med dine produktionskonsulenter, hvad enten du bruger landboforeningerne eller private rådgivere.

Ved den efterfølgende sagsbehandling i kommunen, er vi i tæt dialog med kommunen omkring de vilkår der skal indgå i miljøgodkendelsen, således de bliver tilpasset den måde du vil drive din produktion på.

En ansøgning om miljøgodkendelse omfatter
• En beskrivelse af det ansøgte dyrehold, staldsystemer og andre relevante miljøforhold.
• Udarbejdelse af tegninger og kortmateriale
• Evt. projekttilpasninger der udarbejdes i samarbejde med dig og dine produktionskonsulenter.
• Indsendelse af miljøansøgningen, hvor vi sørger for den efterfølgende dialog med kommunen.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk