MAXproduktion


– en konkret vurdering af udviklings strategien på din ejendom.

Skal du reducere, fastholde eller udvide dit dyrehold… og hvordan skaber du den maximale produktionsøkonomi indenfor de møljømæssige rammer? Vi har vi oprettet et eksperthold som består af miljøkonsulenter, driftsøkonom og projektkonsulenter, som står klar til at rådgive den enkelte landmand. Med baggrund i dine oplysninger, beregner vi antallet af husdyr, der er mulighed for på din ejendom. Vi giver en konkret vurdering i forhold til både ammoniakudledning og lugtgener.


VURDERINGEN INDEHOLDER...

  • En vurdering på lugtgeneafstande for dit projekt i forhold til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.
  • En beregning af hvor meget ammoniakemissionen skal reduceres for at leve op til BAT - standardvilkårene.
  • En vurdering af ammoniakfølsomme naturområder, herunder §3 og §7 naturområder samt Natura 2000 naturområder og hvilke konsekvenser de får for dit projekt.
  • Forslag til hvilke teknologier og tiltag du kan vælge imellem for at opfylde krav til ammoniakemission i forhold til BAT krav og natur.
  • Nitrat- og fosforklasser samt nitratfølsomme drikkevandsområder i forhold til udbringningsarealerne.
  • Harmonikrav, med og uden reduktion ved afsættelse af fiber fra separation.


VI TILBYDER DESUDEN...

  • At udarbejde beregninger for flere senarier på din ejendom.
  • Hvis du ønsker det, foretager vi en vurdering på et konkret projekt, hvor vi starter med en besigtigelse af ejendommen.

MaxProduktion er det optimale værktøj til at få afklaret de miljømæssige udfordringer ved dit udvidelsesprojekt og kombinerer du det med en Rentabilitetsvurdering af dit projekt, står du med et stærkt værktøj, der viser styrken i dit projekt. Så er du klar til den videre drøftelse med dine finansielle rådgivere.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk