Stalden til fremtidens svineproducent

Månegris stalden er en konceptstald, der sikrer, at fremtidens svineproducent har styr på, hvad der udledes fra stalden mht. lugtemission, ammoniak og restprodukter, således, at det også er muligt at have en miljøvenlig og rentabel produktion af slagtesvin i Danmark i fremtiden. Konceptstalden har fået økonomisk støtte af Miljø- og fødevareministeriet, som modelstald for fremtidens svineproduktion. 

Lyst og venligt arbejdsmiljø

Månegrisestalden er kendetegnet ved et lyst og venligt arbejdsmiljø. Den er opdelt i mindre lave bygninger, så den falder ind i landskabet og derfor kan opføres uden at genere i området.

Stalden får udsugning gennem spaltegulvet, hvilket resulterer i mindre ammoniak- og lugtemission. Samtidig har stalden fokus på energiforbruget, da den er optimeret til at udnytte dagslyset, har en høj isoleringseffekt og et effektivt ventilationssystem udviklet af SKOV.

Management teknologi

Et andet vigtigt element i månegris konceptstalden er SKOVs managementteknologi, der blandt andet giver producenten mulighed for at følge grisenes tilvækst via kameravejning - informationer der kobles sammen med foder- og klimadata, hvilket giver svineproducenten en unik mulighed for at monitorere, dokumentere og korrigere produktionen ud fra realtidsdata.

Høj fodringseffektivitet

Big Dutchman står bag månegris staldens fodringssystem. Systemet giver svineproducenten en høj fodringseffektivitet med så lavt ressourcespild som muligt. Desuden sammenkøres grisenes vejedata med foderprogrammet, for at optimere udfodringen.

Månegris-stalden er udviklet i samarbejde mellem Gråkjær, SKOV Ventilation, Big Dutchman, TICAN, Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik, Teknologisk Institut, Skovgaard Agroconsult og SEGES, VSP.

Hvorfor navnet ”Månegris”

Navnet Månegris er opstået, fordi visionen om at ophæve modsætningen mellem udvidelse af svineproduktion i Danmark og hensynet til miljø, klima og dyr ved hjælp af ny teknologi er lige så ambitiøst som Kennedys vision om at indtage månen. På samme måde som med månelandingen fører dette projekt også en lang række teknologiske landvindinger med sig og forventes at blive lige så revolutionerende for Dansk Landbrug, som månelandingen var det for USA og verdenssamfundet.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk