ERFA Grupper


Skal din ERFA-gruppe trække på vores ERFAringer?

Vi stiller gerne op med ekspertviden på vores felt.

Hvis du er med i en af de mange ERFA-grupper inden for landbruget, har du mulighed for at planlægge et møde i gruppen, hvor vi deltager med oplæg omkring miljøbehandling, rentabilitet og staldbyggeri i total­entreprise. Vi laver et oplæg og kommer med ekspertviden på vores felt. Herefter er det op til gruppen at spørge løs – der er ­altid mange overvejelser, når man går i byggetanker. Vi er naturligvis også intresserede i at høre om jeres erfaringer - gode som dårlige - for det er blandt andet jeres erfaringer, vi skal arbejde videre med i vore fremtidige byggerier.

Kontakt os på mail så vil en af vores kon­sulenter kontakte dig, med henblik på at planlægge et informationsrigt møde for jeres gruppe.

Program for ERFA-møde:

Et ERFA-møde vil altid blive planlagt sammen med jer, så jeres udbyttet bliver størst muligt. Møderne kan afholdes i løbet af dagen eller om aftenen afhængig af hvad der passer jer bedst. Forventet varighed er ca 2½ time. Herunder har vi opstillet nogle forslag som inspiration til dit møde.

Miljø og byggeri

Gennemgang og debat om miljømæssige problemstillinger og løsningsmuligheder på mælke- og svineproduktioner v/miljøkonsulent specialiseret i området. Pause hvor Gråkjær er vært ved forplejning Gennemgang og debat om staldsystemer til kvæg/svin
i forhold til logistik, arbejdsmiljø, dyrevelfærd m.v. v/projektkonsulent specialiseret i området.

 

Miljø og rentabilitet

Gennemgang og debat om miljømæssige problemstillinger og løsningsmuligheder på mælke- og svineproduktioner v/miljøkonsulent specialiseret i området. Pause hvor Gråkjær er vært ved forplejning Gennemgang og debat om en investerings tilbage-
betalingsevne, investeringens følsomhed, investeringens levetid og investeringens krav til driftslederen v/rentabilitetskonsulent specialiseret i området.


Byggeri og rentabilitet

Gennemgang og debat om staldsystemer til kvæg/svin i forhold til logistik, arbejdsmiljø, dyrevelfærd m.v. v/projektkonsulent specialiseret i området (ca 1 time). Pause hvor Gråkjær er vært ved forplejning Gennemgang og debat om en investerings tilbage-
betalingsevne, investeringens følsomhed, investeringens levetid og investeringens krav til driftslederen v/rentabilitetskonsulent specialiseret i området.

 
Bedriftsstrategi og byggeri

Gennemgang og debat om hvordan du fastlægger din bedriftsstrategi med hensyn til miljø, indretning, penge m.v. v/miljøkonsulent specialiseret i området (ca 1 time). Pause hvor Gråkjær er vært ved forplejning Gennemgang og debat om staldsystemer til kvæg/svin i forhold til logistik, arbejdsmiljø, dyrevelfærd m.v. v/projektkonsulent specialiseret i området.


Bedriftsstrategi og rentabilitet

Gennemgang og debat om hvordan du fastlægger din bedriftsstrategi med hensyn til miljø, indretning, penge m.v. v/miljøkonsulent specialiseret i området (ca 1 time). Pause hvor Gråkjær er vært ved forplejning Gennemgang og debat om en investerings tilbage-
betalingsevne, investeringens følsomhed, investeringens levetid og investeringens krav til driftslederen v/rentabilitetskonsulent specialiseret i området.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk