Byggeprojekt


Byggestart - med eller uden Gråkjær?

Gråkjær Miljøcenter er en selvstændig og uafhængig enhed i Gråkjær, som primært skal varetage opgaver overfor myndigheder og sikre en gennemtænkt strategi for dine fremtidige produktionsudvidelser.

Med ordene selvstændig og uafhængig menes, at du som kunde i Gråkjær Miljøcenter frit kan vælge, hvem der skal forestå dit kommende byggeri af stalde. Du kan benytte den store viden medarbejderne i miljøcenteret er i besiddelse af og selv stå for byggeriet eller lade en anden entreprenør opføre stalden. Den store knowhow, der opsamles gennem processen vidensdeles og udvikler organisationen. På den måde er vi hele tiden skarpe på alle kanter. Vi arbejder på at inddrage myndighedskravene til staldens interne og eksterne miljø på et tidligt tidspunkt i processen. Det giver mulighed for, at vi i projekteringsfasen kan opstille alternative løsningsmodeller, der sørger for, at du opfylder kravene og får en hurtig behandling af din ansøgning.

Vi varetager hele processen fra de første tanker, over afklaringsprocessen til færdig godkendelse, videre gennem projekteringen og endelig kan du lade os eller en anden entreprenør opføre din stald.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk