Byggeprocessen

TOTALENTREPRENØR I FIRE PROJEKTFASER

Som totalentreprenør realiserer vi individuelle og nøglefærdige landbrugsbyggerier. Vi tilbyder mange forskellige former for ydelser, og ydelserne ligger hovedsagligt inden for komplet projektstyring, begyndende med den første rådgivning, derefter planlægning, kalkulation, godkendelse, byggeledelse og til sidste servicering af det færdige byggeprojekt. En åben og kommunikativ væremåde er en vigtig del af virksomhedskulturen. Fokus ligger på økonomiske og helhedsorienterede byggeløsninger i totalentreprise.


 

FASE 1 // Rådgivning 

Strategiplan - miljø - behovsanalyse - salg


Gennem dialog med bygherre og leverandører, fastlægger vi de aktuelle behov og krav til byggeriet. Herefter udformer vi de løsningsmodeller og tilbudstegninger, der opfylder de individuelle krav, der stilles til det konkrete projekt.

Miljørådgivning foretages af Gråkjær Miljøcenter.

Gråkjær udarbejder tegningsudkast, ydelsesbeskrivelse og kalkulerer et prisoverslag for gennemførelse af projektet. Grundlaget for det videre projektforløb er den indgåede kontrakt, ydelsesbeskrivelse, brandstrategi og salgstegninger.
 

FASE 2 // Projektering

Skræddersyede løsninger


TEGNINGSFASEN
Efter kontrakten er underskrevet, overdrages projektet til projektleder og projekttegner, som vil forestå selve projekteringen af byggeriet. I samarbejde med bygherre gennemfører vi forhåndsmøder hos aktuelle myndigheder, der resulterer i en samlet vurdering
af aktuelle myndighedskrav for projektets godkendelse og gennemførelse. Under projekteringsfasen bliver der afholdt tegningsgennemgange, hvor øvrige leverandører deltager. Herefter godkendes tegninger af bygherre.

GODKENDELSE
Tegninger fremsendes til kommunen for godkendelse. På basis heraf udarbejdes det komplette projektmateriale til myndigheder, med byggeansøgningstegninger, statiske beregninger og brandstrategirapport. Gråkjær tager højde for alle faktorer, der er nødvendige
for en kompetent og hurtig myndighedsbehandling.

BYGGEPLANLÆGNING
Herefter opstartes den egentlige byggeplanlægning med udarbejdelse af detaljerede arbejdstegninger, sikkerheds- og sundhedsplaner, detaljerede tidsplaner, valg af leverandører, valg af underentreprenører og beregning af betalingsplan. En succesfuld byggeplanlægning foregår i samarbejde med bygherren og er essentiel for et godt og problemfrit byggeforløb.

FASE 3 // Byggeriet

Troværdig - ekspertise


UDFØRELSEN AF BYGGERIET
Efter en sidste bygherregennemgang og efterfølgende endelige godkendelse påbegyndes projektet. Projektlederen foretager indkøb af materialer og indretter byggepladsen med de nødvendige servicefaciliteter. Herefter opstartes den egentlige byggeproces. Under hele byggeforløbet afholdes byggemøder med relevante deltagere udvalgt efter byggeriets tidsmæssige stadie. Når byggeprojektets afslutning nærmer sig, indbyder vi bygherre til en afleveringsforretning. Her gennemgås hele byggeriets forløb, med udgangspunkt i den oprindelige kontrakt, samt eventuelle ændringer, der er foretaget i samarbejde under byggeprocessen.

FASE 4 // Garanti

Ibrugtagning


GARANTI
Når byggeprojektet er færdigt og afleveret, vil der naturligvis være de gældende garantiforpligtelser. Der vil som standard blive udleveret en mappe med drift- og vedligeholdelsesmateriale. Tilfredse kunder køber også deres næste byggeri hos os.
 

UDFORMNING AF FASER KAN TILPASSES
Der kan være byggeprojekter, der ikke passer ind i et standard Gråkjær projektforløb. Det er ikke et problem for os, nærmere en udfordring. Alle beskrevne projektfaser kan tilpasses dine behov og håndteres ud fra et specielt aftalt projektforløb. Vi bygger i hele Europa til alle forskellige formål, så det er klart, der er forskellige behov og kulturer i vores kundekreds. Efter færdiggørelse af byggeriet gennemfører vi en kundetilfredshedsanalyse, så vi kan videreudvikle på vores byggekoncept.

 

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk