Byggeprocessen

TOTALENTREPRENØR I FIRE PROJEKTFASER


 

FASE 1 // Rådgivning - Strategiplan - Beliggenhedsanalyse


Vi kommer med løsningsmodeller, der opfylder de individuelle krav, der stilles til det konkrete projekt.
Gennem behovsanalyse med bygherre, fastlægger vi de aktuelle behov for det totale byggeareal, samt behov for eventuel sektionsopdeling af byggeriet. Efterfølgende udgør dette grundlaget for en fælles udformet overordnet projektplan, herunder fastlæggelse af efterfølgende tidsplan indtil indgåelse af en endelig kontrakt. I samarbejde med bygherre gennemfører vi forhåndsmøder hos aktuelle myndigheder, der resulterer i en samlet vurdering af aktuelle myndighedskrav for projektets godkendelse og gennemførelse.

FASE 2 // Skræddersyede løsninger


DESIGN FASEN

Ud fra projektviden opsamlet i fase 1, sammenfattes alle ønsker, idéer og behov til et første projektudkast. Her udarbejder vores veludstyrede design- og tegneafdeling gennemskuelige og flotte illustrative tegninger af mulige løsninger, der afspejler bygherres ønsker og behov til projektet.
Gråkjær udarbejder tegningsudkast, ydelsesbeskrivelse, og kalkulerer et prisoverslag for gennemførelse af projektet.


GODKENDELSE

Grundlaget for det videre projektforløb er den indgåede kontrakt, ydelsesbeskrivelse og salgstegninger. På basis heraf udarbejdes det komplette projektmateriale til myndigheder, med byggeansøgningstegninger, statiske beregninger og energiberegninger.
Gråkjær tager højde for alle faktorer, der er nødvendige for en kompetent og hurtig myndighedsbehandling.


BYGGEPLANLÆGNING

Herefter opstartes den egentlige byggeplanlægning med udarbejdelse af detaljerede arbejdstegninger, sikkerheds- og sundhedsplaner, detaljerede tidsplaner, valg af leverandører, valg af underentreprenører og beregning af betalingsplan.
En succesfuld byggeplanlægning foregår i samarbejde med bygherren og er essentiel for et godt og problemfrit byggeforløb.

FASE 3 // At kende opgaverne og forfølge de samme mål


UDFØRELSEN AF BYGGERIET

Efter en sidste bygherregennemgang og efterfølgende endelige godkendelse påbegyndes projektet. Projektlederen foretager indkøb af materialer og indretter byggepladsen med de nødvendige servicefaciliteter. Herefter opstartes den egentlige byggeproces. Under hele byggeforløbet afholdes byggemøder med relevante deltagere udvalgt efter byggeriets tidsmæssige stadie. Når byggeprojektets afslutning nærmer sig, indbyder vi bygherre til en afleveringsforretning. Her gennemgås hele byggeriets forløb, med udgangspunkt i den oprindelige kontrakt, samt eventuelle ændringer der er foretaget i samarbejde under byggeprocessen.

FASE 4 // Garanti


SUPPORT

Når byggeprojektet er færdigt og afleveret, står vi selvfølgelig stadig til rådighed. Ved ibrugtagning eller i de første år kommer der måske en revne i betonen, en utæthed eller anden form for reklamation. Her er Gråkjær vedholdende og supporterer sine byggerier både ved ibrugtagning og i de efterfølgende år.
Tilfredse kunder køber også deres næste byggeri hos os.

 

FLEKSIBILITET // Individuelle Krav


UDFORMNING AF KONTRAKT, SOM KAN TILPASSES

Der er produktioner, arbejdsmiljøer eller andre årsager til, at netop dit projekt ikke passer ind i et standard Gråkjær projektforløb. Det er ikke et problem for os, nærmere en udfordring. Alle beskrevne projektfaser kan tilpasses dine behov og håndteres ud fra et specielt aftalt projektforløb. Vi bygger i hele Europa, til alle forskellige formål, så det er klart der er forskellige behov og kulturer i vores kundekreds.
Individuelle kundekrav er ikke et problem for os, nærmere en udfordring!

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk