Bedriftsstrategi


Med baggrund i din vision kan vi sammen udarbejde en bedriftsstrategi der giver dig overblik over mulighederne for bedriftens udvikling, således at du er på sikker grund med hensyn til miljø og den animalske produktion. Bedriftsstrategi er et vigtigt redskab for dig som ejer/medejer og kan give banker og andre finansieringskilder klarhed over hvad pengene anvendes til og hvilke muligheder der er i fremtiden på bedriften. Udarbejdelse af en bedriftsstrategi er oplagt ved generationsskifte, ved større tilkøb eller hvor planerne for løsning af f.eks. 2013 problematikken med løsgående drægtige søer skal fastlægges.

Konkret indhold:

• Bedriftsstrategi indeholder en kort miljøvurdering af hver lokalitet (ejendom), suppleret med hvor mange eller hvilke dyreenheder der kan være på hver lokalitet
• Bedriftsstrategi indeholder hurtige overblik over nuværende og kommende input og output af eksempelvis dyr, foder, gylle, vand etc.
• Bedriftsstrategi viser hvilke muligheder der er på bedriften og strategien på kort og lang sigt fastlægges.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk