Bæredygtige tiltag

og intelligent byggeri


Der findes en lang række forskellige tiltag, som kan gøre dit byggeri mere bæredygtigt, og løsninger der kan få forskellige bæredygtige tiltag til at spille sammen og give dig overblikket. Herunder ser du en række af de mest gængse bæredygtige tiltag, som kan hjælpe dig på vejen mod et mere bæredygtigt byggeri. Løsningerne kan tilmed være med til at spare på driftsomkostningerne, så ikke kun klimaet, men også virksomhedens konto vinder i det lange løb.

 

Grønt tag

Hvad er det? En Sedummåtte (stenbedsplanter) på taget opsamler og optager regnvand. Planterne kan optage op til 60 %* af den samlede årlige nedbør, og optager samtidig CO2 fra luften.   

Fordele: Med grønt tag på dit byggeri reduceres kravet til forsinkelsesbassiner. Er byggeriet stort og med store belægningsarealer kan man halvere størrelsen på forsinkelsesbassinet. Samtidig optager planterne CO2 fra luften og medvirker dermed til, aktivt at mindske CO2 udslip. 

Det får du ud af at investere i grønt tag: Det grønne tag styrker din virksomheds grønne profil med et stort plus på klimakontoen. Ved byggerier med krav om tilbageholdelse af regnvand som forsinkelsesbassin, kan der være en økonomisk fordel i at vælge grønt tag. 

LAR anlæg

Hvad er det? LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. Det er et bassin, som opsamler regnvand og mindsker udledningen af regnvand til kloaksystemet. 

Fordele: Modvirker oversvømmelser ved voldsomme regnskyl og reducerer eller fjerner det kommunale krav om forsinkelsesbassin. I modsætning til forsinkelsesbassin, giver LAR bassinet fordele for naturen. 

Det får du ud af at investere i LAR anlæg: LAR anlægget kan give en økonomisk fordel*, da det kan være billigere at anlægge end forsinkelsesbassinet, og det giver  samtidig et flot naturelement på grunden og kan fremme dyreliv.

 

Intelligent styring

Hvad er det? BMS  (Building Management System) eller CTS (Central Tilstandskontrol og styring)  er et intelligent styringssystem, som samler både belysning, opvarmning, ventilation, solafskærmning m.m. i et betjeningspanel. 

Fordele: Intelligent styring gør det lettere at kontrollere indeklimaet og lave individuelle justeringer forskellige steder i bygningen, og på forskellige tidspunkter. F.eks. er det muligt at justere opvarmning og solafskærming i forhold til vejrudsigten.  

Det får du ud af at investere i intelligent styring: Den intelligente styring sikrer et bedre indeklima med en mere konstant temperatur og bedre belysning. Dette giver et lavere energiforbrug og dermed en økonomisk fordel på driften, samtidig med at det er godt for klimaet og det grønne regnskab. 

Solceller

Hvad er det? Solceller udnytter bygningens overflade til at generere energi til bygningen. Nye solceller kan integreres i bygningens arkitektur, som en del af facadebeklædningen eller tagdækningen. 

Fordele: I får et godt supplement til bygningens energiforbrug. Tilbagebe-talingstiden på et solcelleanlæg er på ned til  6-8 år*, mens levetiden er på op til 20-25 år*.   

Det får du ud af at investere i solceller: Udover at gavne klimaet, er solceller en økonomisk fordel på langt sigt.

 

Solafskærmning

Hvad er det? Solafskærmning kan enten bestå af udvendige lameller, som slipper lys ind, men ikke direkte solstråler. Det kan også være fleksible skærme/gardiner udvendigt på vinduet eller solfilm, som er en mørk film på eller i vinduesglasset, som mindsker opvarmningen i rummet fra direkte sollys. 

Fordele: Rumtemperaturen holdes mere konstant, især i  sydvendte rum med store vinduespartier. Det midsker behovet for mekanisk køling med klimaanlæg.

Det får du ud af at investere i solafskærmning: Ved at holde en mere konstant temperatur, får du lavere udgifter til køling og undgår samtidig nysgerrige blikke udefra.

 

Varmepumpe

Hvad er det? Der findes 3 former for varmepumper: Jord til luft-, luft til luft- og luft til vand. Fælles for alle typer er, at de udnytter temperaturforskel til at generere varme. Luft til luft genererer varme direkte til rumopvarmning, mens de to andre typer overfører varmen til vand, som kan bruges til både opvarmning af rum og brugsvand. 

Fordele: Alle tre typer varmepumper giver billig og miljøvenlig opvarmning af din bygning. Ved nybyggeri er udgifterne ud over selve anlægget minimale. Varmepumper kan have en tilbagebetalingstid på under 10 år. 

Det får du ud af at investere i en varmepumpe: Økonomisk er der store fordele ved varmepumper i forhold til andre typer opvarmning, så du har store driftsbesparelser og CO2 neutral opvarmning.

 

* Økonomien i de bæredygtige tiltag er afhængig af en lang række faktorer, som f.eks. byggeriets størrelse, størrelse på belægningsareal og lokalplaner og kommunale bestemmelser. Derfor er det nødvendigt at foretage en individuel beregning for at kunne fastslå, hvilke bæredygtige tiltag der giver mest mening i forhold til dit byggeri. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk