UNDERVISNING


Til ledere og lærere på landbrugsskolerne  

Gråkjær tilbyder at undervise eleverne i vores spidskompetencer.

Med baggrund i vores praktiske erfaringer med miljøvurderinger, vurderinger af MaxProduktion, miljøgodkendelser, projektering og dimensionering af staldanlæg samt bedriftsstrategi og rentabilitet vil vi hermed gerne tilbyde at afvikle undervisning i disse emner.

Siden 2008 har vi gennem vores undervisningstilbud undervist ca 500 elever på mange af landets landbrugsskoler. Denne undervisningserfaring og erfaringen fra vores virksomhed vil vi gerne byde ind med som supplement til jeres daglige undervisningen i emnerne om miljø og byggeri.

Vi kan undervise i korte forløb af f.eks. 3 timers varighed eller deltage i et længerevarende undervisningsforløb/fag. Emnerne kan være: Miljøindsigt på ejendomsniveau, miljøvurdering og –godkendelse, miljøstrategi, bedriftsstrategi, rentabilitet, projektering og dimensionering af staldanlæg, teknologier i moderne staldeanlæg, problemstillinger mellem miljø og moderne husdyrproduktion og mange andre.

Emnerne planlægges detaljeret med jer, så udbyttet bliver størst muligt for eleverne og for jer.

  • Kontakt Hanne Bang for yderligere oplysninger og aftaler om undervisning
    på 51182855 eller hab@graakjaer.dk
  • Prisen er 850,- kr pr afholdt lektion ved min 3 lektioner pr gang.
  • Kørsel aftales direkte med de aktuelle skoler.
  • I forhold til byggeri vil det være svine- og mælkeproduktion der dækkes.
  • Emnerne indenfor miljø kan herudover dække mink og fjerkræ.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk