Undervisning


Til ledere og lærere på landbrugsskolerne  

Gråkjær Miljøcenter tilbyder at undervise eleverne i miljøforhold vedr. husdyrbrug.

Vi har igennem mange år undervist på mange af landets landbrugsskoler og fået positivt feedback.

Vi kan undervise i korte forløb af f.eks. 3 timers varighed eller deltage i et længerevarende undervisningsforløb/fag. Vi tilpasser undervisningen den enkelte skoles ønsker. Emnerne vi typisk kommer ind på er: generel miljølovning vedr. husdyrbrug, miljøvurdering og -godkendelse, miljøstrategi, bedriftsstrategi, projektering og dimensionering af staldanlæg, lokalisering og landskabeligt hensyn, miljøteknologi, problemstillinger mellem miljø og drift af et moderne husdyrbrug, hensynet til de omkringboende berøres også samt mange andre.

Emnerne planlægges detaljeret med jer, så udbyttet bliver størst muligt for eleverne og for jer.

  • Kontakt miljøkonsulent Alice Nielsen for yderligere oplysninger og aftaler om undervisning
  • på 2217 8782 eller alnie@graakjaer.dk
  • Prisen er 950,- kr. pr. afholdt lektion ved min. 3 lektioner pr. gang.
  • Kørsel aftales direkte med de aktuelle skoler.
  • I forhold til byggeri vil det være svine- og mælkeproduktion der dækkes.
  • Emnerne indenfor miljø kan herudover dække mink og fjerkræ.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk