22.2.2019

Udnyttelse af ny Husdyrlov

Første august 2017 trådte en ny Husdyrlov i kraft, og nu 1,5 år efter er der stadigvæk en del, der ikke har udnyttet mulighederne i loven.

af Miljøfaglig Chef Nina Gamby

Vi ser blandt andet, at der er flere husdyrproduktioner, som har gamle tilladelser med lav afgangsvægt på slagtesvin, eller en anden ind- og afgangsvægt på smågrise. Dette skal typisk tilrettes efter kommunernes tilsyn. Ved at gøre brug af den nye Husdyrlov, vil man i stedet for at få en tilladelse til antal dyr, dyreenheder og en bestemt ind- og afgangsvægt, få en tilladelse til m2produktionsareal. Dette betyder, at der gives en tilladelse til et antal m2, og på de m2 må der produceres, det man kan køre igennem anlægget afhængig af effektiviteten i produktionen. Dette giver en fleksibilitet, også hvis man vil veksle mellem smågrise og slagtesvin, eftersom det også er muligt at vælge fleks-grupper i systemet.

For at kunne gøre brug af den nye Husdyrlov, skal lugtgeneafstandene til hhv. beboelse, samlet bebyggelse og landzone samt ammoniakdepositionen til naturområder, overholdes. Vi udarbejder typisk en MAX produktion af ejendommen, hvor vi vurderer, hvad ejendommen max kan komme op på i produktionsstørrelse.

Om Gråkjær Miljøcenter og Gråkjær Landbrug A/S

Gråkjær Miljøcenter har mange års erfaring med rådgivning indenfor myndighedsbehandling såsom miljøtilladelser og -godkendelser samt støtteansøgninger.

Gråkjær Landbrug har over 40 års erfaring med dimensionering og byggeri af svinestalde.

For at få sparring og rådgivning på området kan du kontakte Miljøfaglig Chef Nina Gamby på 24 85 73 56

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk