5.7.2018

Tidlig inddragelse og forventningsafstemning

På en workshop tager Cape Nordic Corporation og Gråkjær Aqua hul på to vigtige elementer i partneringkontrakten.

I denne uge afholder Gråkjær Aqua to dages workshop med Cape Nordic Corporation. Gråkjær Aqua tager på bedste vis hul på ’partneringkontrakten’ med tidlig inddragelse af hinanden i forløbet.  Det overordnede formål er både at knytte bygherrer og Gråkjær Aqua tættere sammen, men også at få forventningsafstemt, hvad bygherre og vi som totalentreprenør, bringer med ind i projektet.

Gråkjær skal for Cape Nordic Corporation projektere og levere design til et stort slagtefiskanlæg nær Cape Town i Sydafrika. Mere konkret består Gråkjærs leverance af design, procesudstyr, supervision, projektledelse, fiskefarmsupport, træning og opstart.

På workshoppen gælder det om at konkretisere, hvilke funktionaliteter slagtefiskanlægget skal indeholde og vurdere de forskellige løsninger, som passer til dette projekt.  ”Vi vil ikke risikere, at vi mangler noget i vores tilbud i forhold til det Cape Nordic Corporation forventer, og vi ønsker at sikre, at deres underleverandører ved, hvad det er, vi kommer med i vores partneringkontrakt. På denne måde sikrer vi, at der ikke falder noget ned mellem to stole. Det er meget vigtigt”, udtaler Jens Jensen, Business Developer i Gråkjær Aqua.

Herefter kan projektet for alvor komme i gang.

Opstart af projektet forventes sidst på året.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk