25.6.2014

Regnskabs 2013/14

Gråkjær øger overskuddet og fordobler ordrebeholdningen

 

Med en omsætning på 527 mio. kr. og et overskud på 10 mio. kr. fremviser Gråkjærkoncernen for tredje år i træk overskud i en branche, der er præget af hård konkurrence.  

 

 

Regnskabet viser dermed en lavere omsætning end året før og et resultat, der er gået fra 3,5 mio. kr. til 10 mio. kr., hvilket ifølge direktør Jan Larsen viser, at firmaet er på vej op.

”Vores gennemarbejdede byggekoncept og erfarne medarbejdere sikrer kunderne en byggeproces med høj grad af både tids- og kvalitetsstyring”, begrunder dir. Jan Larsen firmaets resultat. ”Den lidt lavere omsætning skyldes, at byggestart er udskudt på en række sager, og at vi har frasolgt inventarfirmaet AP Company, som bidrog med omsætning i 2012/13 regnskabet. Vi vil koncentrere os om at sammensætte og gennemføre projekter inden for institutions-, erhvervs- og landbrugsbyggeri. Det er her, vi har vores stærke kompetencer, og kunderne giver udtryk for stor tilfredshed med vores arbejde”.

 

 

Ejeren er tilfreds

 

Kunder og finansieringsinstitutter efterspørger i stigende grad byggeri i totalentreprise ud fra krav til sikkerhed for projektets gennemførelse, aflevering til tiden, høj kvalitet og ikke mindst budgetsikkerhed. Gråkjær opfører størstedelen af byggeprojekterne i totalentreprise.

”Vi oplever en stigning i ordretilgangen inden for erhvervsbyggeri, og landbrugsbranchen viser også opadgående tendenser, så jeg er godt tilfreds med at have overtaget Gråkjærkoncernen 100 % igen”, udtaler stifteren af firmaet John Gråkjær, ”Vi skal naturligvis tjene mere på den omsætning vi har, og overskudsgraden er da også stigende. Det er vigtigt for mig, at vi har tilfredse kunder – og dem har vi mange af. Vi ved, at det er en tilfreds bygherre, der giver os det næste byggeprojekt”.
 

 

 

Kunden i centrum

 

Gråkjær foretager kundetilfredshedsundersøgelse efter et opført byggeri og benytter dialog med bygherre til at videreudvikle byggekonceptet. ”Vores kunder er vores bedste ”læremestre”, udtaler dir. Jan Larsen, ”Når vi optimerer og justerer byggeforløbet ud fra vores kundeanalyser, kommer det den næste kunde til gode. Det gør, at vi er ajour med tidens krav inden for sparring, visualisering, materialer, miljø og selve processtyringen. Det giver tryghed hos kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Med den særdeles positive ordrebeholdning, som i dag er dobbelt så stor som sidste år, ser vi positivt på det kommende år, hvilket gør at vi ansætter flere kompetente medarbejdere til alle faser af byggeprocessen”, konstaterer dir. Jan Larsen.

 


Gråkjær har, i de 40 år firmaet har eksisteret, opført over 3600 byggeprojekter og opererer lige nu i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Slovakiet og Rumænien. Aktiviteterne er fordelt ligeligt mellem Danmark og udlandet. Halvdelen af aktiviteterne ligger inden for landbrugsbyggeri og den anden halvdel udgøres af industri- og erhvervsbyggeri herunder institutions-, kontor- og produktionsfaciliteter. Som nyt forretningsområde opfører Gråkjær i dag også anlæg til fiskeopdræt, og organisationen har derfor fået tilført kompetencer til at løfte byggeopgaver inden for landbaseret fiskeopdræt.

 

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Jan Larsen, M: 2290 3993 – mail: jl@graakjaer.dk

Kommunikationschef Tommy Wølk, M: 2086 5030 – mail: tow@graakjaer.dk

 

Nøgletal Gråkjær A/S

Beløb i MDKK

2013/14

2012/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning

527,1

595,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA)

 

16,4

 

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før finansielle poster (EBIT)

 

15,0

 

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskudsgrad (%)

2,9

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før skat

10,0

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter skat

6,9

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital

40,0

35,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Balancesum

121,8

110,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Soliditetsgrad

Gns. antal medarbejdere

32,8

104

31,7

114

 

 

 

 

 

 

 

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk