9.3.2016

Produktionsfaciliteter klar til verdensførende virksomhed

Byggeriet af produktionsbygningen på Scanflavour i Møldrup er nu afsluttet

På Scanflavour i Møldrup er byggeriet af det nye produktionsanlæg på  7.000 m2 afsluttet og afleveret til bygherre. Produktionsbygningen er opført i to plan og rummer desuden 1.230 m2 kølerum. ”Byggeriet er et af Gråkjærs større og mere komplekse byggerier, da produktionsanlægget skal kunne transporteres rundt på begge etager i bygningen og anlægget har niveauspring”, udtaler projektleder Torben Mortensen.    

Scanflavour producerer naturlige ingredienser til fødevareindustrien og er en vigtig spiller på det internationale marked . Bl.a. er virksomheden indenfor kort tid blevet verdens førende producent af proteiner fremstillet af svin, hvilket er en af grundene til den store udvidelse af produktionen.

Ud over produktionen opfører Gråkjær 1.050 m2 administration, 900 m2 laboratoriegang samt 500 m2 konference- og omklædningsfaciliteter og en udvidelse af kedelbygningen, som forventes afsluttet ultimo april.

På billederne herover ses produktionsbygningen opført i hvide sandwichbetonelementer samt administration og laboratoriegang, ligeledes opført i sandwichbetonelementer, administrationen dog i grå.

Gråkjær har desuden opført 2.500 m2 lager til Scanflavour, så det samlede areal for byggeriet er på ca. 12.000 m2. Du kan læse mere i referencen her.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk