6.7.2015

Pressemeddelelse: årsregnskab 2014/2015

Gråkjær A/S øger omsætning og overskud.

Med en omsætning på 716,9 mio. kr. og et overskud på 15,2 mio. kr. tager Gråkjærkoncernen del i den øgede aktivitet i byggebranchen.

Regnskabet viser, at omsætningen er steget med 36 % fra sidste års omsætning på 527 mio. kr., hvilket har sikret et overskud, der er 50 % højere end året før.

Det opsving, der finder sted i byggebranchen, har Gråkjær dermed forstået at drage fordel af, og direktør Jan Larsen er da også positiv over for regnskabstallene.

”Vi har afsluttet et år med mange spændende projekter i såvel Danmark som i udlandet. Vores medarbejdere har præsteret at bygge optimalt i forhold til tids- og kvalitetsstyring, og dermed har vi mange tilfredse bygherrer. Det giver naturligvis synergieffekt til nye projekter”, begrunder dir. Jan Larsen firmaets resultat.

”Især inden for erhvervsbyggeri har vi godt fat og nyder godt af vores stærke kompetencer. Landbrugsbyggeriet i Danmark er på et stabilt niveau, men stadig med udfordringer for de danske landmænd grundet økonomi og politiske udspil”, slår Jan Larsen fast.

Tilfredse kunder giver overskud

Gråkjær gennemfører efter hvert byggeri en undersøgelse af kundens tilfredshed med byggeprocessen. I analysen får firmaet gode tilbagemeldinger for deres måde at håndtere vejen fra rådgivning over tegning og projektering til opførelse af projektet. ”Vi sætter en ære i at aflevere nøglefærdigt. Senest to uger efter gennemgang af det færdige byggeri med kunden, skal alt være afsluttet. Det giver tilfredse bygherrer”, forklarer dir. Jan Larsen. Han ser ind i det næste år med en stor ordrebeholdning, der på nuværende tidspunkt er på plads, og dermed en forventet stigning i omsætning og indtjening for det kommende regnskabsår.

Koncernen har således i løbet af året øget medarbejderstaben.

Gråkjær får Aarhus til at køre på skinner

Et af de erhvervsprojekter, Gråkjær opfører, er drifts- og vedligeholdelsesbygninger til Letbanen i Aarhus. ”Vi er lige nu i fuld gang med at ramme pæle ned og støbe fundamentet til den 6.400 m2 store bygning, der skal indeholde kontrol- og vedligeholdelsescentret samt værksteder, hvorfra driften af de 110 kilometer skinner styres. Yderligere skal der skabes et udendørs remiseområde på 27.000 m2 med belægning og spor. Det går efter planen, og vi er klar til aflevering i 2016 med hele projektet”, udtaler en tydeligvis tilfreds direktør Jan Larsen.

Nøgletal Gråkjær A/S

Beløb i MDKK 2014/15 2013/14
Nettoomsætning 716,9 527,1
Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 20,0 16,4
Resultat før finansielle poster (EBIT) 18,5 15,0
Overskudsgrad (%) 2,6 2,9
Resultat før skat 15,2 10,0
Resultat efter skat 11,4 6,9
Egenkapital 46,1 40,0

 

Faktaboks

Byggekoncernen Gråkjær A/S opfører byggerier i totalentreprise inden for segmenterne landbrugsbyggeri samt industri- og erhvervsbyggeri. 

Inden for landbrugsbyggerier er virksomheden Nordeuropas største totalleverandør af staldbyggerier til mælke- og svineproduktion.
Inden for erhvervs- og industribyggeri opføres projekter til produktion, lager, uddannelse, idræt, undervisning, detailhandel og administration/kontordomicil i hoved- og totalentreprise.

Virksomhedens hovedmarkeder er Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Gråkjærkoncernen beskæftiger 150 medarbejdere og har et fast samarbejde med over 500 underleverandører.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk