10.5.2017

Prækvalifikation - Arena Randers

I samarbejde med P+P Arkitekter og Balslev Lindgaard er Gråkjær prækvalificeret til at byde på den kommende Arena Randers ny Hal 4

Arena Randers er et idræts- og kulturcenter, der tilbyder faciliteter for motionister og foreningslivet. Derudover arrangerer og afvikler Arena Randers koncerter, sportsarrangementer, konferencer, messer og lignende arrangementer. Arenaen består nu af 5 mødelokaler og 3 haller på i alt ca. 9.000 m2. Med dette areal opfylder Arena Randers mange behov - herunder også bespisning af op til 1.200 siddende gæster.

 

Dog har Arena Randers i dag udfordringer med at afholde idræts- og sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok. Derfor ønsker Arena Randers at tilbygge en ny Hal 4 mod syd på i alt ca. 7.000 m2 med plads til minimum 3.200 siddende tilskuere. Der foretages desuden ombygning af eksisterende faciliteter, hvor bl.a. køkkenfaciliter ombygges og opdateres til det fremtidige behov.

 

Konkurrenceperioden starter nu, og der er licitation i starten af juli.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk