22.1.2019

Oplev moderne nybygget tvillingestald til slagtegrise

Dorte og Jens Himmelstrup viser deres nye stald frem til åben stald fredag d. 22 marts 2018 kl. 10-15.

Se den moderne tvillingestald, der lever op til de nyeste krav. Slagtesvinestalden er anden etape af i alt to etaper. Stalden er på ca. 5.200 m2 med en tilhørende mellembygning på 110 m2 og en moderne servicebygning på 150 m2. Servicebygningen er placeret for at sikre en god logistik i en samlet bygningsmasse på mere end 15.000 m2. Endvidere er der en foderlade og udlevering. Stalden er opført med betonelementer i bakkesten. Tagkonstruktionen er med gitterspær og der er valgt teknologileverandører fra ”øverste hylde”. Inventaret er en fiberløsning fra Jyden og og der er indsat SKIOLD vådfoderanlæg.

Stalden opvarmes af varmepumper, der også giver varme til de eksisterende bygninger. Ventilation og klima er en løsning fra SKOV. Der er etableret punktudsugning i alle afsnit. Der er i planlægningen taget hensyn til fremtidig etablering af luftrensning. Ligeledes er der opført 2 gylletanke på 4.000 m3 med overdækning.

Etape 1, som ikke vises frem, er en smågrisesstald på ca. 2.400 m2 ligeledes med tilhørende rampe og mellembygning meden lille foderlade. Smågrisestalden er taget i brug.

Få inspiration hos konsulenter og miljørådgivere fra Gråkjær samt andre leverandører på deres standplads.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk