3.4.2019

Opdateret på kommunal miljøjura

Nina Gamby, Mijøfaglig chef i Gråkjær Miljø, har gennemført KL’s miljøjura uddannelse.

Gennem uddannelsen er Nina blevet opdateret på den nyeste lovgivning på miljøområdet. Samtidig har hun fået et øget indblik i sagsgangene i det kommunale system. ”uddannelsen har givet mig en større forståelse for den kommunale sagsbehandling, hvilket gør at vi bedre kan tilpasse sagsbehandlingen hos os til det kommunale system. Dermed kan vi få en mere smidig og måske også hurtigere sagsgang ” udtaler Nina Gamby.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk