4.2.2020

Nyt domicil til Jeberg A/S

Jeberg A/S har indgået aftale med Gråkjær om opførelsen af nyt domicil med administration og udviklingsafdeling til virksomhedens aktiviteter i flere forskellige brancher.

Jeberg A/S hører i dag hjemme i Randers. Med det nye domicil rykker virksomheden sit hovedkontor til Aarhus-forstaden Tilst.

Det nye domicil bliver på 600 m² og kommer til at rumme administration og udviklingsafdeling for virksomheden. Domicilet opføres i betonelementer med glaspartier i alu.

Byggeriet starter op til foråret og skal stå færdigt til efteråret. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk