6.1.2020

Ny klima- og drægtighedsstald til Knud Kappel

Gråkjær Landbrug bygger ny drægtighesstald og Klimastald til Knud Kappel i Egtved.

Knud Kappel har i forvejen 650 søer og smågrise op til 25 kg. Med de to nye stalde, kan han øge soantallet til 750 søer og beholde smågrisene på gården op til 31 kg.

Gråkjær bygger 500 m² drægtighedsstald og 1.000 m² smågrisestald. Begge stalde bygges i elementer og efter et velafprøvet koncept.

”Vi kunne i princippet godt bygge selv, men jeg har valgt at bygge med Gråkjær i totalentreprise, fordi de kan gøre det så meget hurtigere, og prisen er fornuftig. De har gode styringsværktøjer til at styre projektet, så vi får en strømlinet byggeprocess” fortæller bygherren, Knud Kappel. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk