4.1.2016

Ny betonvarefabrik i Svebølle

Gråkjær har indgået aftale med Gammelrand Beton i Svebølle om at opføre 1.764 m2 produktions-, kontor- og personalefaciliteter.

Bygningen skal opføres i sandwichbetonelementer. Byggeriet påbegyndes til marts og skal stå færdigt til ibrugtagning i august 2016.

Allerede nu er bygherren gået i gang med grundforberedelserne. Da grunden er en tidligere grusgrav med opfyld, skal der fjernes 60.000 m3 opfyld og etableres en ny sandpude, inden byggeriet kan gå i gang.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk