14.8.2018

Moderselskab til Salangfisk opnår imponerende årsresultat

Salaks, der er Salangfisks moderselskab, er i mediet iLaks med en kommentar til selskabets driftsresultat på over 200 millioner norske kroner.

Artiklen vidner om, at der er penge at tjene inden for lakseopdræt. Laksesnoteringen har i 2017 være på et højt niveau, mens der er i 2018 er set en mindre reduktion. Det har medført en høj indtjening for de omkostningseffektive opdrættere – også for Salaks.

Netop nu er Gråkjær i gang med at afslutte opførslen af et nyt teknologisk avanceret RAS-anlæg for Salangfisk. Anlægget skal hjælpe Salangfisk med at blive endnu mere omkostningseffektive.

”Det glæder os, at vores samarbejdspartner har haft et godt regnskabsår, og vi håber med det nye smoltanlæg, at der skabes rammer for øget effektivitet”, udtaler Gråkjær Aquas direktør, Morten Malle.

Læs hele artiklen om Salaks her:

https://ilaks.no/salaks-tjente-over-200-mill-i-fjor-men-advarer-mot-kostnadsboom-det-kan-gjore-oss-sarbare/

Kort om Salangfisk:

Salangfisk udvider smoltproduktionen for at sikre smolt til egenproduktion i søen. Traditionelt har man sat smolt på 70-100 gram ud i søen, men med det nye anlæg kan man producere laksesmolt op til 250 gram samt reducere produktionstiden i søen med 6-8 måneder. Den høje kvalitet skal sikre mere levedygtige fisk med højere tilvækst.

Salangfisks nye anlæg får en produktionskapacitet på 6 millioner laksesmolt. Det er 10 gange den tidligere produktion på 600.000 storsmolt.

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk