13.12.2018

Internationalt team udvikler for Gråkjær

Studerende gav deres bud på en innovativ løsning på en problemstilling fra Gråkjær i Agromek Student Challenge 2018.

På dette års Agromek var Gråkjær, sammen med otte andre firmaer, deltager i Agromek Student Challenge, som er et nyt interessant tiltag, hvor studerende over fire dage udfordres med en firmacase, hvor de udvikler et innovativt løsningsforslag på en specifik problemstilling.

International teamsammensætning

De studerende var nøje udvalgt blandt ansøgere fra universiteter i hele verden. Til Gråkjærs case var tilknyttet fire studerende fra henholdsvis Canada, Letland og Danmark. De fik til opgave at undersøge problemstillinger ved projektledelse og planlægning af landbrugsbyggerier i udlandet med fokus på Norge. Gruppen skulle identificere mulige optimeringsområder i hele projektforløbet herunder vægtning mellem at benytte eksterne og interne ressourcer. Samtidigt var det et ønske, at gruppen foretog en dybdegående analyse af markedet, projektstyringen og fremtidens kunder.

 

Koncentreret udviklingsarbejde

I løbet af fire dage under Agromek gik de fire studerende i dybden med Gråkjærs nuværende projektstyringsmodel og position i markedet, vægtning mellem eksterne og interne ressourcer, vurdering af arbejdsgange, og en lang række andre aspekter af byggeprocessen.

 

Innovativt outcome

Resultatet fra Gråkjær-teamet var en applikation til smartphone eller tablet, hvor alle projektstyringsfunktioner for både Gråkjær, underentreprenører og leverandører samles på en platform. Appen vil ligeledes være til gavn for potentielle kunder, idet de vil kunne samle inspiration og prisoverslag for deres projektønsker. Forslaget er på flere måder nytænkende men alligevel realistisk at implementere, og vil være værdiskabende for Gråkjær.

På finaledagen skulle resultatet af de studerendes arbejde fremlægges for et dommerpanel, som evaluerede løsningerne ud fra forskellige kriterier. Gråkjær-teamet var blandt de bedst placerede, som fik mulighed for at fremlægge projektet fra scenen for publikum.

 

Der skal lyde en stor ros til de studerende, som med deres begrænsede forudsætninger og den korte tidshorisont gik til opgaven med stor ihærdighed og dygtighed.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk