31.10.2019

Husk:

Anmeldelse af ombygninger og nye regler for byggeansøgninger.

Det seneste par år har været hårde for landbruget, og det forventes at en del svineproducenter lige skal sunde sig inden tankerne ledes hen på udvidelse af produktionen, med byggerier til følge.

Selv om det store boom i byggeri lader vente på sig, gennemfører Gråkjær Miljøcenter stadig mange tilpasninger på myndighedssiden.

 

Det er alt fra husdyrbrug der ønsker at kommer over på den nye husdyrgodkendelsesordning til mindre byggerier, som gør at det resterende anlæg kan udnyttes bedre. Alt sammen tilpasninger der medvirker til at opnå en billig optimering af hele produktionen.

 

Gråkjær Landbrug A/S gennemfører også de mindre renoveringer og tilpasninger. Senest har vi lavet projekter som ombygning af farestier til poltestier, nye slidlag og ombygning fra stald til depot.

 

Husk anmeldelsen

Mange af disse mindre ombygninger kræver en anmeldelse gennem husdyrgodkendelse.dk.

Der er flere ting som skal anmeldes. Det kan være opførelse af halmlader, malkecenter, fodersiloer, gyllebeholdere, skift i dyretype eller produktionstilpasning for malkekøer.

 

Et eksempel på en anmeldelse kan være, at man ønsker at opføre en gyllebeholder. Opførelse af en gyllebeholder kræver ikke længere byggetilladelse i følge bygningsreglementet. I stedet udarbejdes en anmeldelse med oplysninger om kapacitet, placering, overholdelse af afstandskrav og afsætning af ammoniak til kategori 1, 2 og 3 natur, mm.

 

Nye regler for byggeansøgning

I forhold til den almindelige byggeansøgning, træder nye regler i kraft fra 1. januar 2020. Herefter skal der bla. indhentes ibrugtagningstilladelse til nye byggerier.

 

Er du i tvivl om dit projekt kræver en anmeldelse – eller har du spørgsmål omkring den nye husdyrgodkendelsesordning, så kontakt Gråkjær Miljøcenter.

Alle landbrug kan få gavn af Gråkjær Miljøcenter. Miljøcentrets 3 medarbejdere har på det seneste lavet rigtig mange godkendelser, hvoraf en del udelukkende har været for at overgå til det nye godkendelsessystem, med de fordele det bringer med sig. Du kan altså bruge Gråkjær Miljøcenter til andet og mere end kommende udvidelse eller byggeri.

 

 

 

Se også

Kontakt Gråkjær miljøcenter

Læs mere

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk