27.4.2010

Grønt er godt

Nyt lager til Torup Bakkegård og Orelund

Ved Assens opfører Gråkjær A/S 1432 m² lager hal til grøntsagsvirksomheden Torup Bakkegård & Orelund v/ Jacob Brejnholt Jacobsen & Claus Brejnholt Jacobsen.

 

De to læsseramper etableres så transportlogistikken til og fra virksomheden optimeres. Desuden indeholder byggeriet kølerum til grøntsagerne og til tørring af løg udføres der luftkanaler i projektet.


Byggeriet færdiggøres til aflevering i uge 22.
 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk