2.2.2016

Grøn energi på Nordfyn er nu en realitet

Minister indvier NGF Nature Energy Nordfyn

Det var med stor tilfredshed bestyrelsesformand for NGF Nature Energy, Jens Otto Dalhøj, kunne gå på talerstolen og byde velkommen til de ca. 200, der var mødt frem til indvielsen af Fyns første biogasanlæg.

Det avancerede biogasanlæg er ét af de fire anlæg i Jylland og på Fyn, der fra slutningen af 2016 og med i alt 45 mio. kubikmeter biogas gør NGF Nature Energy til Danmarks største producent af grøn gas til naturgasnettet. Nature Energy Nordfyn alene kommer til at producere, hvad der svarer til 6.000 husstandes forbrug – ca. 10 mio. kubikmeter om året. Anlægget  omdanner husdyrgødning fra landbrug og affald fra industrien til energi i form af bionaturgas.

Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fik æren af at indvie anlægget, og han udtrykte stor tilfredshed med den nye generation af biogasanlæg, som kan levere lokale arbejdspladser, landbrugsproduktion, CO2-neutral energi og forsyningssikkerhed.

NGF Nature Energy Nordfyn er et samarbejde mellem Nature Energy og Nordfyns Biogas – som består af lokale landmænd. Det hele startede for ca. 15 år siden, da en flok visionære landmænd begyndte at arbejde hen imod grøn naturgas til at erstatte fossile brændstoffer.

NGF Nature Energy Nordfyn er et ud af tre biogasanlæg, som Gråkjær opfører for NGF Nature Energy. I efteråret blev det første af de tre anlæg, NGF Nature Energy Holsted indviet og snart er også NGFNature Energy Midtfyn i Ringe klar til indvielse. Du kan læse mere om alle tre anlæg her.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk