20.6.2017

Gråkjær opfører rækkehuse i Helsingør

Boliggården har indgået aftale med Gråkjær om opførelsen af 32 rækkehuse i Helsingør

Rækkehusene bliver på godt 2.400 m2 i alt, fordelt på 7 blokke, og opføres på den tomme grund mellem Kingosvej og Blichersvej i Helsingør - der i fremtiden kommer til at gå under navnet Boliggården, Afdeling Q.  

Rækkehusene kommer til at ligge i et område af Helsingør, der rummer parcelhuse og boligblokke samt indkøbsmuligheder - nærmeste nabo til byggegrunden er et supermarked. Samtidig er der kort afstand til både sø, skov og strand samt uddannelsesinstitutioner.

Blokkene opføres i gule teglsten med elementer af eternit på facaden. De får fladt tag med hældning udført i tagpap. Husene indrettes med 2 værelser samt køkken, entre, bad og depotrum. Til hvert hus hører desuden terrasse og have. I enderne af hver blok bliver lejlighederne lidt større og får 3 værelser.

Ud over husene omfatter aftalen store udenomsarealer; anlægning af en intern vej, parkeringspladser, græsarealer og belægninger. 4 af de 7 rækkehus-blokke kommer til at ligge ud til Kingosvej med sydvendte haver og de resterende 3 er placeret i øst-/vestlig retning og ligger ud til Blichersvej.

Husene bliver udlejningsboliger. Bygherre på projektet er det almene boligselskab Boliggården, som i forvejen råder over ca. 6.000 udlejningsboliger i Helsingør.   

Kullegaard arkitekter har været bygherrerådgiver på projektet i tilbudsfasen, og Gråkjærs tegnestue har på baggrund af deres materiale tegnet det endelige projekt.

Projekteringen går i gang med det samme, og vi går efter planen i jorden til oktober 2017. Byggeriet afsluttes ultimo februar 2019. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk