19.2.2018

Gråkjær og Koncenton indgår rekordkontrakt

Gråkjær A/S har netop indgået en aftale med udbydervirksomheden Koncenton A/S om opførelsen af 361 ungdomsboliger, samt 3.500 m2 erhverv på Poppelstykket i Valby.

Projektet har en projektværdi på over 550 mio. kr. Ungdomsboligerne skal stå klar til studiestart 2020.

”Det er stort for os at lande et projekt i denne størrelse, men det er samtidig en naturlig udvikling og et led i Gråkjærs strategi om at udvikle erhvervs- og boligsager i samarbejde med tætte samarbejdspartnere og derved opnå en kontrolleret vækst” fortæller Henrik Skaarup, direktør i Gråkjær A/S Erhverv. Han glæder sig over, at det netop er sammen med Koncenton, at projektet nu er blevet en realitet.

Gode samarbejdspartnere
Gråkjær og Koncenton har et tæt samarbejde på en række boligsager i København. Aktuelt har de to virksomheder gang i byggeriet af over 700 boliger på forskellige projekter, med en samlet værdi på over 1,1 mia. kr.

Koncenton har siden virksomhedens første udbud i november 2015 formidlet ejendomsprojekter til godt 400 investorer og forvalter aktuelt ejendomme til en værdi af godt 3 mia. kr.

Poppelstykket er Koncentons hidtil største sag og her er man også glade for samarbejdet.
”Vi har et rigtig godt samarbejde med Gråkjær på flere andre projekter, og derfor er vi helt trygge ved at sætte gang i så stort et projekt sammen med dem” siger indkøbsdirektør hos Koncenton, Anders Bangsgaard.

Ud over at tegne, projektere og opføre byggeriet står Gråkjær også for byggefinansieringen på både dette projekt og de øvrige byggerier, der opføres i samarbejdet.

Gråkjær afsluttede med udgangen af 2017 det første af en række projekter i samarbejde med Koncenton. Det bestod af 25 lejligheder på Tranevej i København NV. ”Projektet blev afleveret mangelfrit og to måneder før planen, så vi er utrolig godt tilfredse med både byggeprocessen og det flotte resultat” fortæller Anders Bangsgaard.

361 ungdomsboliger på Poppelstykket
Byggeriet på Poppelstykket kommer til at bestå af seks etager samt kælder. Stueplan skal rumme 2.600 m2 erhvervslejemål, hvoraf ca. halvdelen udlejes til Fitness World. De øvrige etager bliver fordelt på henholdsvis 1- og 2-værelses lejligheder. Byggegrunden er i forvejen bebygget og rummer pt. en række erhvervslejemål. Flere af de bestående bygninger nedrives, mens en ejendom forbliver. Den vil bl.a. huse Fitness World indtil de rykker ind i de nye lokaler. Projekteringen går i gang med det samme og byggeriet forventes opstartet ultimo 2018 og afsluttes til studiestart i sommeren 2020.

Med dette projekt markerer Gråkjær og Koncenton sig som en stor spiller inden for byggeriet af ungdomsboliger i Københavnerbydelen Valby. De to virksomheder opfører samlet set næsten 600 ungdomsboliger i området.

Tæt på byggepladsen
Gråkjær A/S har etableret kontor på Gl. Køge Landevej. Her sidder projektledere, byggeledere og projektudviklere sammen. ”Vi er med vores kontor i Valby lokalt forankret, hvilket giver nærvær i forhold til håndtering af så store og komplekse byggeprojekter. Og så oplever vi, at vi kontaktes af flere og flere bygherrer, der vil drage nytte af vores 40 års erfaring i at gennemføre store byggeprojekter”, afrunder direktør i Gråkjærs erhvervsafdeling Henrik Skaarup.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk