8.9.2015

Gråkjær med i udviklingen af Fredericia Havn

Gråkjær bygger domicil og lager ved Taulov nær ved Fredericia Havn

Fredag den 4. september blev det første spadestik på nyopførelsen af domicil og lager for Dansk Multimodale Transport- og logistikcenter (DMTC), som Gråkjær er totalentreprenør på. Tilstede ved markeringen af første spadestik var Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard, adm. direktør Nils Skeby fra ADP A/S, adm. direktør Jan Lund fra Otto Schachner og divisionsdirektør Henrik Skaarup fra Gråkjær A/S.

Byggeriet af DMTC udgør 4.000 m2 lager og 343 m2 indskudt dæk, derudover opføres der 625 m2 domicil fordelt på to etager med kontor, showroom og kantine.

Bygningen bliver opført med en facade af betonelementer, og TTS bjælker som tagkonstruktion, hvorimellem der er udlagt højprofilerede stålplader med isolering og tagpap. Selve lageret består af 2 haller hver på 2000 m2. I gavlen af den ene hal er der et afskærmet afsnit. Dette område er tiltænkt det daglige logistik- og varehåndteringsområde for varer der til - eller udgår fra lageret. Lageret har indbygget 2 porte i niveau og 3 læsseramper, som sørger for effektiv håndtering af varerne.

Bygherre er Dansk Multimodale Transport- og logistikcenter, og Otto Schachner som lejer, og er i øvrigt en del af den udvidelsesproces som Fredericia Havn har planlagt - udvidelsen foregår via andre arealer end de nuværende på havnen, ganske enkelt fordi der ikke er plads på havnen længere.

Byggeriet forventes at stå færdigt medio 2016.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk