5.1.2010

Gråkjær gik igennem nåleøjet til byggeriet af Måbjerg Bioenergi

Endnu en præ- kvalifikation er i hus

19 firmaer havde ansøgt og 5 er blevet udvalgt til at afgive tilbud på Maabjerg Bioenergy, entreprise 4, som består af bygningsanlæg-, produktions- og administrationsbygning i hovedentreprise.

 

Udbudsmaterialet udsendes ultimo april 2010. 

 

Måbjerg Bioenergi

Måbjerg BioEnergy bliver verdens største anlæg af sin art. Allerede inden byggeriet har projektet vakt stor opmærksomhed.

 

Den overordnede vision for Måbjerg BioEnergy er at etablere et bioenergianlæg, der kan hjælpe landbruget med at reducere næringsstofbelastningen i regionen. Samtidig skal anlægget bidrage til en miljøvenlig lokal energiproduktion.

 

Når anlægget står færdigt, vil vi i samarbejde med Nupark og ClimateCircle give besøgende mulighed for at se nærmere på processen med fremstilling af biogas, samt hvorledes biogasfremstillingen spiller sammen med energiforsyningen og landbrugets gødningsanvendelse. 

 

Vi vil tilbyde guidede rundvisninger, film, lysbilledshows samt udstillinger om projektet, energi- og miljømæssige resultater, som f.eks. reduktion af CO2 og reduktion af næringsstoffernes udledning til vandmiljøet.
 

Undervisning

Måbjerg BioEnergy vil desuden være et praktisk eksempel for skoleklasser, studerende og forskere – danske såvel som udenlandske. Undervisningen vil give et indblik i og forståelse for nye og forskellige energiformer, i selve Måbjerg BioEnergy anlægget, inklusiv processer og resultater. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk