21.8.2019

Gråkjær bygger 12.000 m² på Aarhus havn

Gråkjær har indgået aftale med SDK Shipping om opførelsen af 12.000 m² oplagringshaller på Aarhus Havn.

SDK Shipping er en international shipping- og logistikvirksomhed med base i Fredericia og aktiviteter i hele Skandinavien. Virksomheden beskæftiger sig desuden med befragtning af skibe og services til krydstogtsindustrien i Nordeuropa.

Projektet kommer til at bestå af 6 sammenbyggede bulk-terminaler (råstofhaller) på hver 2.000 m². Hallerne giver SDK Shipping bedre mulighed for at opbevare råvarer imellem transporter og giver dermed virksomhedens kunder en større fleksibilitet. Hallerne skal bruges til opbevaring af forskellige bulk råvarer og projektgods for SDK Shipping’s mange samarbejdspartnere.

Det er vigtigt for SDK Shipping med stor fleksibilitet i forhold til godstyper, og derfor bliver der blandt andet installeret brandstiger på taget og bygningen bliver atex-sikret. Denne ekstra brandforanstaltning indebærer at installationer, der kan afgive gnister, placeres udvendigt. Hallerne kan dermed anvendes til opbevaring af såvel landbrugsprodukter som biobrændsler.

Hallerne opføres i en bærende stålkonstruktion med betonelementer, der kan modstå trykket fra de løse råvarer som opbevares i hallerne.

Byggeriet forventes afsluttet til april 2020.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk