29.9.2015

Gråkjær Aqua indgår aftale med Sævareid Fiskeanlegg

Opstart af projektering er i gang.

Gråkjær Aqua har i samarbejde med Krüger Kaldnes A/S indgået en aftale med Sævareid Fiskeanlegg, om opførelse af nyt sættefiskanlæg på ca. 4.880 m2. Anlægget bliver opført i Sævareid, som ligger 30 min. syd/øst for Bergen. Gråkjær står for opførelse af bygning, tanke og rørpak. Krüger Kaldness leverer proces- og elektroteknisk udstyr (RAS – Rensning af vand).

Projektering opstartes nu og anlægget forventes at stå færdigt med fisk i karrene til efteråret 2016.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk